SC Hanna Instruments România SRL sprijină Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei în demersul de a promova și extinde studiul științelor naturii

SC HANNA INSTRUMENTS SRL Nușfalău, o prestigioasă companie multinațională care are ca obiect de activitate producerea diferitelor echipamente utilizate în analiza de laborator, și-a manifestat intenția de a sprijini unitățile de învățământ din regiune în demersul lor de a crește calitatea procesului didactic.
În acest context a realizat un parteneriat cu Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei în vederea sprijinirii și dotării laboratoarelor de chimie, biologie și fizică din unitate, laboratoare care, în viziunea celor de la Hanna Instruments, sunt poate primele locuri în care elevii (viitori profesioniști din diferite ramuri științifice) iau legătura cu noțiuni fundamentale care să le deschidă orizontul spre cunoașterea științelor naturii.
Astfel, sponsorii acestui demers au realizat investiții în infrastructura laboratoarelor menționate, au asigurat finanțare pentru achiziția de materiale, consumabile, reactivi, echipamente de laborator, toate destinate acoperirii celor mai stringente nevoi pe care le-a avut unitatea în această direcție.
Joi, 18 06 2015, reprezentanți ai SC Hanna Instruments România SRL alături de reprezentanți ai Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei și a personalului Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei s-au reunit pentru prezentarea modului în care s-a valorificat finanțarea primită și pentru exprimarea intențiilor actorilor principali din domeniul științelor naturii.
Astfel, prof. dr. Mircea BRĂBAN, cadru didactic care predă chimie la unitatea beneficiară a prezentat diferitele tipuri de investiții realizate în laboratorul de chimie (achiziția de sticlărie de laborator, de reactivi chimici, de materiale pentru laborator și mai ales o pleiadă de echipamente fabricate de Hanna Instruments), echipamente care vor servi, în anul școlar viitor, la susținerea unui curs opțional de chimie analitică destinat claselor a XII-a, specializarea Științe ale naturii, curs inititulat „Analiza calității aerului, solului, alimentelor”. Acest curs opțional va face apel extensiv la facilitățile oferite prin acest generos sprijin, facilități fără de care un astfel de demers nu ar fi posibil. În opinia acestuia cunoștințe elementare din domeniul analizelor de laborator sunt necesare atât pentru a înțelege mecanismele chimice complexe care ne însoțesc și care însoțesc activitățile umane cât și pentru a avea minime valori și atitudini pentru o viață echilibrată în armonie cu mediul înconjurător. Se apreciază că dotarea realizată în laborator așează demersul experimental de la orele de chimie pe o treaptă calitativ superioară care face apel la tehnici analitice de ultimă oră.
Reprezentantul disciplinei fizica, în persoana prof. Florin BUTUȘINĂ, a prezentat în laboratorul de fizică care au fost direcțiile de acțiune pentru realizarea achizițiilor, justificarea achizițiilor făcute și valoarea adăugată care se observă grație finanțării primite. S-au făcut câteva demonstrații practice din sfera legilor gazelor respectiv din domeniul opticii precizându-se că echipamentele achiziționate sunt destinate atât elevilor de performanță, care au aplecare spre studiul fizicii și obțin rezultate notabile la concursurile de fizică (această dezvoltare a laboratorului permițându-le o pregătire practică mult mai temeinică pentru probele practice de la concursurile naționale), cât și elevilor care au un parcurs obișnuit la această disciplină.
Participanții la reuniune își exprimă convingerea că sprijinul primit este bine orientat, servind interesele unității respectiv ale beneficiarilor direcți ai educației: elevii. Reuniunea se încheie cu o notă optimistă, de recunoștință către finanțatori, de încredere că dezvoltarea vizată este de bun augur și că ea va fi generatoare de plusvaloare.

Alte articole

One Thought to “SC Hanna Instruments România SRL sprijină Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei în demersul de a promova și extinde studiul științelor naturii”

  1. daca vreti aveti de lucru !

    Hanna si Butusina……e clarrrr

Leave a Comment