Şase şcoli sălăjene, unităţi pilot pentru evaluarea elevilor de gimnaziu

Şase unităţi de învăţământ sălăjene au fost cuprinse în lista şcolilor din toată ţara în care se vor organiza evaluări-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Aceste testări vor avea loc în intervalul 9-22 mai, pe site-ul http://www.edu.ro/ fiind publicate metodologiile de organizare a evaluării competenţelor acestor elevi. Evaluările se vor desfăşura prin pilotare pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Marcel Lucaciu, a declarat că din judeţul nostru au fost selectate următoarele unităţi: Şcoala Gimnazială Dobrin şi Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Zalău (la clasa a II-a, în zilele de 9-10 mai); Şcoala Gimnazială Chieşd, Şcoala Gimnazială Zimbor, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Zalău (la clasa a IV-a, în 15 mai); Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu” Bocşa şi Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei (la clasa a VI-a, în 22 mai). Testele şi baremele de corectare vor fi elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).
La clasa a II-a, testele conţin două secţiuni. Prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
Lista unităţilor de învăţământ care compun acest eşantion cuprinde 86 de şcoli pentru clasele a II-a şi a VI-a, respectiv 136 de şcoli pentru clasa a IV-a. Eşantionul a fost realizat de către CNEE, astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unităţi de învăţământ distincte.

Alte articole

Leave a Comment