S-a dat startul înscrierilor la grădiniţă

Peste 7.000 de locuri, în 382 de grupe sunt disponibile în grădiniţele din Sălaj pentru anul şcolar 2018-2019, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Acestea vor fi ocupate în două etape, prima, care a debutat luni, 7 mai, fiind dedicată copiilor care frecventează grădiniţa şi care vor fi reînscrişi pentru un nou an şcolar. Locurile rămase libere după etapa reînscrierilor, vor fi puse la bătaie din 21 mai, fiind dedicate copiilor care păşesc pentru prima dată într-o unitate de învăţământ preşcolar. „Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani), grupa mică (copii de 3 ani)”, ne-a declarat Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al ISJ Sălaj.

Conform unei adrese a Ministerului Educaţiei Naţionale, orarul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat.

Unii părinţi se plâng că nu mai sunt locuri

Deşi reînscrierile sunt abia la început, iar până la faza înscrierilor mai sunt aproape două săptămâni, unii părinţi se plâng că există grădiniţe unde nu mai sunt locuri disponibile pentru grupa mică, în anul şcolar 2018-2019. Şi asta din cauza deja tradiţionalelor „liste neoficiale”, întocmite cu mult timp înainte, fie din grija excesivă a părinţilor de a prinde un loc la educatoarea preferată, fie din preocuparea acestora din urmă de a-şi asigura, din vreme, efectivul necesar de copii.
Aceste probleme sunt semnalate pe grupurile de mămici de pe site-urile de socializare. „Teoretic, înscrierile se fac din 21 mai, da mie mi s-a spus luni la o grădiniţă din Zalău că nu mai sunt locuri libere, că exista liste… Practica romanească”, susţine o zălăuancă al cărui copil ar trebui să intre în grupa mică de la anul. „Din păcate, locurile sunt ocupate încă de anul trecut şi mai nou cu pile; din cauza asta l-am înscris la o grădiniţă dintr-un alt cartier decât cel în care locuim”, se plânge o alta. „Mai nou trebuie înscris de când se naşte pentru un loc la grădiniţă, iar la şcoală, imediat ce începe grupa mică”, constată o mămică.

Ministerul Educaţiei: Fără liste de preînscrieri!

Regulile înscrierilor sunt clar stabilita de către Minister. Astfel, arată oficialii MEN, în situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. În categoria celor generale intră: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de ISJ Sălaj „nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri”, avertizează Ministerul. De asemenea, acestea vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

„Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil”, menţionează reprezentanţii MEN.

Leave a Comment