Peste 240 de candidați prezenți la ultima probă a Bacalaureatului

La ultima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, proba la Limba și literatura maternă, din totalul de 260 de candidați înscriși au fost prezenți 248 de candidați, prezența fiind de 95,38 la sută. Nu s-au prezentat 12 de candidați. Proba s-a desfășurat fără să se înregistreze tentative de fraudă sau alte incidente. Primele rezultate vor fi afișate luni, 5 iulie, până la ora 12. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12-18 inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun sau transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice, în data de 9 iulie 2021, iar afișarea acestora se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Leave a Comment