Peste 140 de cadre didactice, înscrise la examenul pentru obţinerea definitivării

Nu mai puţin de 142 de cadre didactice s-au înscris în acest an şcolar la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ. După cum a explicat Marcel Lucaciu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional definitivarea în învăţământ, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, probă ce se va desfăşura în data de 9 iulie 2015, într-un centru de examen ce va fi stabilit de ISJ Sălaj, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: calificativul parţial pentru anul şcolar în curs – „Bine” sau „Foarte Bine”, cel puţin media opt la inspecţiile speciale, să aibă stagiu efectiv de predare de cel puţin un an la catedră sau ore de predare echivalente normei de un an. Examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi proba scrisă propriu-zisă.
Inspecţiile vor avea loc în intervalul 5 ianuarie- 5 iunie 2015. Cele două inspecţii, constă în susţinerea a câte patru activităţi didactice şi vor fi efectuate de către o comisie alcătuită din inspectorul de specialitate sau metodistul delegat şi directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ. La proba scrisă, nota obţinută este nota la examen care trebuie să fie minimum opt pentru a asigura promovarea candidaţilor. Evaluarea lucrărilor şi soluţionarea eventualelor contestaţii se vor realiza în centre constituite, la nivel naţional, de Ministerul Educaţiei.

Alte articole

Leave a Comment