Olimpicii, recompensaţi cu premii mai mari

Elevii premianţi, dar şi profesorii care-i pregătesc, vor fi stimulaţi financiar, pentru performaţele obţinute cu aproape 30 la sută mai mult decât în prezent. Şi asta graţie unui proiect de hotărâre eleborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) – privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar.

Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului precizat. Potrivit documentului, „toţi elevii care obţin premii la concursurile şi olimpiadele şcolare pe discipline sunt recompensaţi cu stimulente financiare, măsura unui nou cadru legislativ care să răsplătească performanţa şcolară fiind dată de nevoia raportării stimulentelor financiare la realităţile socio-economice. Mai mult, cuantumul sumelor privind premierea elevilor la olimpiadele naţionale nu a fost modificat din 2008, Ministerul Educaţiei propunând, prin proiectul de Hotărâre de Guvern, majorarea cu până la 30 la sută a sumelor acordate”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei. În ceea ce priveşte olimpiadele internaţionale, cuantumurile au rămas la nivelul anului 2015, fiind cumulate cu alte beneficii acordate elevilor şi profesorilor. Astfel, performanţele obţinute la etapa internaţională a competiţiilor şcolare desfăşurate la nivel mondial sunt recompensate de Minsiterul Educaţiei cu următoarele sume: 12.550 de lei pentru premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut; 9.720 de lei pentru premiul I – medalie de aur; 8.330 de lei pentru premiul al II-lea -medalie de argint; 5.950 de lei pentru premiul al III-lea – medalie de bronz şi 4.065 de lei pentru menţiune. Pentru rezultatele deosebite înregistrate la competiţiile şcolare internaţionale, organizate la nivel european sau regional, Ministerul Educaţiei va acorda stimulente în valoare de 4.440 de lei pentru premiul I şi medalie de aur; 3.785 de lei pentru premiul II şi medalie de argint; 2.945 de lei pentru premiul III şi medalie de bronz şi 2.550 de lei pentru menţiune. Cuantumurile acestor premii în bani acordate elevilor reprezintă sumele nete. În anul şcloar 2014-2015, în judeţul Sălaj, au fost şapte elevi care au obţinut, medalii, premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare internaționale. Aceştia au fost  recompensați pentru performanța lor de către Ministerul Educației, în cadrul unei ceremonii care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului.

 

Stimulente pentru profesori

Potrivit proiectului, la rândul său, profesorul care a pregătit elevul premiat pe plan internaţional primeşte un stimulent financiar egal cu cel acordat elevului. În situaţia în care elevul a fost pregătit de mai mulţi profesori, valoarea sumei – echivalentă cu cea acordată elevului – se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obţine mai multe medalii pentru aceeaşi disciplină şcolară, profesorului pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincţia cea mai mare obţinută de elevul pregătit. Pentru şcoala pe care o frecventează elevul premiat sau elevii premiaţi la competiţiile şcolare internaţionale se acordă aceleaşi sume pe care le-au obţinut elevul, respectiv elevii. Banii primiţi se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei sau disciplinelor corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare. Pe de altă parte, elevii premiaţi la olimpiadele internaţionale beneficiază, timp de 12 luni, de bursa „Meritul Olimpic”. Nu în ultimul rând, aceştia sunt pregătiţi la standarde înalte de profesori universitari care sunt, la rândul lor, remuneraţi. Alte facilităţi prevăzute în proiect se referă la transport, cazare şi masă pe perioada desfăşurării competiţiilor. În ceea ce priveşte elevii care obţin distincţii la etapele judeţene şi interjudeţene sau regionale ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare şi profesorii care îi pregătesc, proiectul de act normativ nu aduce noutăţi. Mai exact, cuantumurile sumelor acordate sunt stabilite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Alte articole

Leave a Comment