Naveta cadrelor didactice, decontată de Primăria Zalău

Un număr de 42 de cadre didactice, care navetează zilnic din municipiul Zalău în alte localităţi, respectiv din alte localităţi în Zalău, pentru a-şi desfăşura activitatea didactică urmează să primească bani pentru naveta din luna februarie 2016. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local (CL) de miercuri – 23 martie, care urmează să fie supus aprobării, suma decontată de municipalitate pentru naveta celor 42 de cadre didactice aferentă lunii februarie 2016 este de 4.663,48 de lei. Profesorii navetişti urmează să primească sume cuprinse între 40 de lei şi 152 de lei. Aceştia se deplasează zilnic, tur-retur de la Zalău, în diferite unităţi de învăţământ din localităţile: Cehu Silvaniei, Crasna, Crişeni, Cristur, Moiad, Meşeşenii de Jos, Aghireş, Borla, Brîglez, Hereclean, Doba, Jibou, Gîrceiu, Brebi, Bocşa, Sărmăşag, Moigrad, Crasna, Verveghiu, Românaşi şi Sîg. Conform unei hotărâri de Guvern, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării chetuielilor cu efecturea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul. Sumele destinate navetei se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat. Naveta beneficiarilor poate fi realizată cu: autovehicule destinate transportului de persoane deţinute de unităţile de învăţământ, autovehicule destinate transportului deţinute de autorităţile administraţiei publice locale, autobuze, microbuze sau autoturisme proprietate personală. Astfel, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual şi pe total unitate de învăţământ. Printr-o hotărâre de CL din luna februarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul în curs, a fost cuprinsă şi aprobată suma de 80,00 mii lei pentru cheltuieli privind naveta cadrelor didactice pe anul 2016.

Leave a Comment