Elevii de la Şcoala Gimnazială nr.1 Hereclean sunt voluntari în campanii umanitare

Sunt consilier şcolar iar misiunea mea principală este să-i ajut pe copii să aibă ȋncredere ȋn ei, să se cunoască cât mai bine, să ȋşi identifice calităţile, să ȋşi depăşească limitele şi să fie oameni buni. Ȋncrederea ȋn sine creşte ȋn urma reuşitelor noastre, a rezultatelor muncii noastre. Suntem unici şi diferiţi dar umanitatea poate fi liantul dintre noi. Dăruind altora ȋţi oferi ȋn primul rând ţie bucuria de a ȋmpărţi cu alţii, sentimentul plăcut de a fi util. Empatia se ȋnvaţă, trebuie dezvoltată şi susţinută.
Sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, am derulat alături de colegii profesori de la şcoală, ȋmpreună cu elevii, cu preşcolarii şi cu părinţii acestora, Campaniile sociale “Săptămâna legumelor şi fructelor donate!”şi “Ajută-l pe Moş Crăciun!”. Toate produsele colectate au fost oferite copiilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Speranţa” Zalău. Însă darul cel mai de preţ consider că a fost atenţia noastră, ȋmbrăţişările noastre, zâmbetele, colindele ȋndreptate spre ei.
Fascinaţi de ecusonul purtat de elevii noştri, “Voluntar ȋn Campanie Umanitară”, elevii din cadrul CSEI “Speranţa” Zalău şi-au dorit să simtă şi ei cum e să fii voluntar. Aşa că s-au pus pe treabă, au confecţionat cu răbdare mărţişoare şi sub ȋndrumarea dirigintei profesor psihopedagog Petrice Viorela, elevi din cls. a VII-a şi a VIII-a, au venit ȋn vizită la Şcoala Gimnazială Nr 1 Hereclean, purtând cu mândrie ecusonul “Voluntar al Mărţişorului”, oferind tuturor din şcoală cu mult drag, cu multă mândrie un produs al muncii lor, un mărţişor. Toţi putem fi voluntari şi toţi putem fi oameni buni.
Consilier şcolar Strȋmbu Iulia

Leave a Comment