Concurenți puțini – posturi multe. Opt candidați și 18 posturi de director şi director adjunct în școlile din Sălaj

Pentru cea de a treia sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sălaj au rămas în cursă opt candidați pentru 18 posturi de director și director adjunct.

După încheierea celor două sesiuni de concurs în Sălaj au rămas vacante, respectiv neocupate prin concurs, 13 funcții de director şi cinci funcții de director adjunct. Astfel, posturile de director sunt disponibile la: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș, Școala Gimnazială „Báthory István” Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu Silvaniei, Școala Gimnazială nr.1 Almașu, Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni, Școala Gimnazială nr.1 Chieșd, Școala Gimnazială nr.1 Cuzăplac, Școala Gimnazială nr.1 Dragu, Școala Gimnazială nr.1 Lozna, Școala Gimnazială nr.1 Pusta, Școala Gimnazială nr.1 Șimișna, Școala Gimnazială nr.1 Zalha, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Poiana Blenchii. De asemenea, posturile de director adjunct sunt vacante la: Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Liceul Tehnologic nr.1 Şărmășag, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău și Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou. După cum au explicat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, proba scrisă se va desfășura în 8 septembrie, iar interviurile vor fi susținute în perioada 22-29 septembrie.

Calendarul concursului

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie, va continua cu  stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise, respectiv repartizarea candidatilor în centre – în 29 iulie; 1 august – 6 septembrie – transmiterea solicitărilor către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/universități pentru desemnarea membrilor comisiilor de interviu; 8 septembrie – desfășurarea probei scrise; 8 septembrie – afișarea rezultatelor la proba scrisă; 8 – 9 septembrie – depunerea contestațiilor la proba scrisă; 12 -13 septembrie – soluționarea contestațiilor la proba scrisă; 13 septembrie – afișarea rezultatelor finale la proba scrisă; 14 -18 septembrie – constituirea comisiilor pentru proba de interviu; 21 septembrie – publicarea graficului de desfasurare a interviurilor; 22-29 septembrie – desfășurarea probei de interviu; 23-30 septembrie – depunerea și solutionarea contestațiilor la proba de interviu; 30 septembrie – afişarea rezultatelor finale ale concursului; 3 octombrie – exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ; 4 octombrie – validarea rezultatelor finale şi 5 octombrie – emiterea deciziilor de numire. De precizat este faptul că metodologia de organizare a concursului și bibliografia au rămas aceleași ca în etapele anterioare.

Leave a Comment