Bani de liceu pentru elevii sălăjeni – 180 de lei lunar

Peste 430 de elevi din judeţul Sălaj sunt în acest an şcolar, 2015-2016, beneficiari ai programului „Bani de liceu”. Aceştia primesc lunar un ajutor financiar în valoare de 180 de lei, drept sprijin pentru continuarea educaţiei. Acest ajutor se acordă elevilor care provin din familii cu o situaţie materială precară în baza unei cereri. Potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării , în judeţul Sălaj de acest ajutor financiar beneficiază un număr de 439 de elevi de liceu. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” se acordă lunar, în cuantum de 180 lei pe lună, la începutul anului şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. Bursa nu este condiţionată de obţinerea unor performanţe şcolare, singura condiţie impusă este prezenţa la ore. Beneficiarii „Banilor de liceu”, care înregistrează mai mult de 20 de absenţe într-o lună, pierd banii începând cu luna imediat următoare şi nu mai pot fi reprimiţi în program, în acelaşi an. Sumele reprezentând sprijinul financiar se repartizează inspectoratelor şcolare judeţene de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza listelor cu beneficiarii sprijinului financiar transmise de inspectoratele şcolare şi validate de comisia constituită la nivelul Ministerului. Plata sprijinului financiar către elevi se face prin casieriile unităţilor de învăţământ.
În anul şcolar precedent, aproximativ 860 de liceeni din judeţ au beneficiat de această bursă socială. Mai exact, a fost vorba despre 858 de elevi, din cadrul celor 23 liceale din judeţ, care fie se află în întreţinerea unor familii în care venitul brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare cererii, este mai mic de 150 de lei, fie beneficiază de o măsură de protecţie socială ori sunt aflaţi sub tutelă. În urmă cu doi ani, în Sălaj, 1.094 de liceeni, care proveneau din familii cu venituri reduse, au primit, inclusiv pe perioada vacanţelor şi a practicii, câte 180 de lei lunar, însă, pe parcursul anul şcolar, din cauza absenţelor acumulate au rămas fără bursa socială.
La nivel naţional de această bursă socială beneficiază peste 60.000 de elevi de liceu.

Leave a Comment