Prefecții și subprefecții devin demnitari publici

Prefecții și subprefecții devin demnitari publici. Comisia parlamentară de cod administrativ, condusă de deputatul PSD, Marcel Ciolacu, a adoptat luni articolul din proiectul PSD ce prevede acest lucru.

Prin articolul din proiectul PSD adoptat luni, prefecții și subprefecții nu mai sunt înalți funcționari publici și devin demnitari publici.

Momentan, textul de Lege 340/2004 care privește instituția prefectului are următoare prevedere: „Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici.”

Articolul. 76 din proiectul de cod administrativ, adoptat luni prevede că: „Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică.”

În sensul legii penale, demnitarii publici sunt asimilați funcționarilor publici, potrivit art. 175 din Codul Penal:

„(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti; exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”

Pe lângă schimbările de mai sus, majoritatea din comisia de cod administrativ a respins luni amendamentul PNL care prevedea că prefectul și subprefectul nu pot fi membri de partid politic.

Leave a Comment