Fiscul a modificat formularul 100 pentru declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat

Printr-un ordin ANAF recent, a fost modificat formularul 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. Se introduce astfel posibilitatea microîntreprinderilor de a deduce sumele acordate ca sponsorizări şi sunt noutăţi în ceea ce priveşte completarea declaraţiei. Este vorba despre noi schimbări, după cele aprobate şi aplicate la 1 ianuarie: a fost modificată şi înlocuită Anexa nr. 1 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat; la anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, au fost eliminate pozițiile 74-78 (impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal; impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal); s-a introdus o nouă anexă, anexa nr. 31 “Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii”: impozit pe profit scutit şi impozit pe veniturile microînreprinderilor – ambele categorii în temeiul legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; a fost modificată şi completată Anexa nr. 4 “Instrucțiuni de completare a formularului 100.

 

Depunerea declaraţiei

La depunerea lunară, raportarea impozitului pe venitul persoanelor fizice cuprinde: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice.

La raportarea trimestrială a fost eliminată declararea impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Codul Fiscal, a impozitului pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, a impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.

 

Completarea declarației

Impozite și taxe care se plătesc în contul unic: tabelul din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat; suma datorată reprezintă impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii; contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înscriu ca sumă datorată impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizări; suma deductibilă reprezintă, dacă este cazul, sponsorizările pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20 la sută din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Leave a Comment