OVIDIU DOSA, şeful IPJ Sălaj: “Poliţistul şi cetăţeanul trebuie să trăiască mereu într-o simbioză, să dezvolte o relaţie benefică, constructivă”

Absolvent al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, licenţiat în ştiinţe juridice, comisarul-șef Ovidiu Dosa, noul şef al poliţiei sălăjene a lucrat, înainte de a ajunge pe cea mai înaltă funcţie din judeţ, în multe din serviciile sau departamentele care alcătuiesc, în întregul ei, activitatea poliţiei. De la biroul de investigaţii criminale, „judiciarul”, aşa cum este cunoscut mai bine, până la formaţiunile anti-drog și politie criminală, – unde este specialist şi fost şef de serviciu – , până la cel de explozivi, substanţe toxice, arme şi muniţii. Ovidiu Dosa a fost şi este, înainte de toate, un poliţist ca mulţi alţii, un om care îşi iubeşte meseria, iubeşte locul în care s-a născut, a crescut şi s-a format ca om, dar mai presus de orice, iubeşte oamenii. Conştient că instituţia pe care o conduce nu este una atât de îndrăgită de cetăţeni, are încredere şi îşi doreşte, atât cât va fi posibil, să schimbe în bine unele concepţii legate de meseria de poliţist, maniera în care poliţiştii sunt percepuţi de societate dar şi felul în care cetăţenii intră în contact cu un om al legii. Îşi doreşte, de asemenea, ca orice poliţist din subordinea sa să ofere, dar să şi primească la rândul său, respect şi dovada unui comportament civilizat. Îşi doreşte ca oamenii să vadă ceva mai mult într-un poliţist decât o „sperietoare”, iar oamenii legii să fie percepuţi exact ca ceea sunt de fapt – oameni printre oameni care, dincolo de toate, îşi câştigă existenţa trăind de multe ori privaţiuni şi riscuri ce trebuie asumate zi şi noapte.

Reporter: Înainte de a fi numit la conducerea Inspectoratului Judeţean Sălaj, aţi lucrat, în calitate de ofiţer operativ sau specialist, în diverse servicii. În ce măsură va folosi actului de comandă experienţa dobândită până acum?

Ovidiu Dosa: Într-adevăr, de-a lungul carierei mele am lucrat ca ofiţer operativ, specialist şi am ocupat mai multe funcţii de conducere în diferite structuri, iar din luna iulie a anului 2005 am ocupat funcţia de adjunct al şefului inspectoratului până la jumătatea lunii ianuarie 2016 când, prin Ordin al ministrului afacerilor interne, domnul Petre Tobă, am fost împuternicit să exercit, pentru o perioadă de şase luni, funcţia de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Evident că experienţa acumulată pe parcursul acestor ani, pe diferite linii de muncă, mă va ajuta să-mi îndeplinesc cu succes atribuţiile ce-mi revin.

Rep.: Ce credeţi că trebuie îmbunătăţit sau schimbat astfel încât “beneficiarul” principal, cetăţeanul, să creadă mai mult în omul legii, să se simtă mai în siguranţă, înţeles, apărat, protejat?

O.D.: Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică se poate realiza doar în parteneriat cu cetățenii şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. În acest scop, prin protocoalele încheiate, s-au stabilit direcţiile de acţiune pentru perfecţionarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice, stoparea trendului ascendent al infracţionalităţii stradale şi îmbunătăţirea parteneriatului cu comunitatea.

Având în vedere faptul că, din anul 2004, a devenit operaţional Sistemul Naţional de Urgenţă 112, cetăţenii se pot adresa cu promptitudine poliţiei în vederea rezolvării problemelor ce intră în competenţa noastră. De asemenea, după implementarea conceptului poliției de proximitate în mediul urban și rural, relația polițist-cetățean a cunoscut valențe pozitive în sensul apropierii și comunicării, dar și sensul schimbului de date și informații.

Pe baza analizei situaţiei operative înregistrată în anul 2015, ne-am stabilit domeniile prioritare pentru anul în curs: prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, a furturilor din locuinţe în mediul rural şi  prevenirea accidentelor rutiere.

Rep.: O problemă de care nu scăpăm este cea a furturilor din autoturisme. Ce măsuri, în plus faţă de cele care sunt în prezent, credeţi că se pot lua pentru diminuarea numărului de spargeri auto? Ce pot face cetăţenii pentru a uşura oarecum munca oamenilor legii?

O.D.: Furturile din autoturisme reprezintă un segment al infracţiunilor care aduc atingere patrimoniului, atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice. Această problematică este tratată cu seriozitate. Chiar în cursul lunii februarie a fost identificat suspectul în zece cazuri de acest gen. De asemenea, pe lângă măsurile existente, s-au intensificat patrulările în zonele de risc.

În ceea ce priveşte contribuţia cetăţenilor la diminuarea acestui fenomen, aceştia trebuie să aibe în vedere câteva aspecte, cum ar fi: asigurarea că în momentul părăsirii autoturismului nu-şi lasă lucruri de valoare în interiorul acestuia, geamurile şi portierele sunt închise şi, pe cât posibil, autoturismele să fie parcate în locuri iluminate.

Totodată, în cazul în care constată că s-a comis un furt, să nu atingă autoturismul, ci să sesizeze Poliţia, prin apelul de urgenţă 112.

Rep.: Cum stăm la capitolul infracţionalitate faţă de celelalte judeţe? Este Sălajul un judeţ-problemă, un judeţ în care siguranţa cetăţenilor poate fi pusă sub semnul întrebării?

O.D.: Eforturile depuse, împreună cu celelalte instituţii abilitate din judeţ, au dus la menţinerea sub control a fenomenului infracţional, neproducându-se evenimente grave care să afecteze ordinea şi liniştea publică ori  siguranţa cetăţeanului.

Fac precizarea că este pentru al treilea an consecutiv când sensul evoluţiei criminalităţii s-a inversat, astfel că s-a constatat o scădere a infracţionalităţii sesizate cu peste 300 de fapte faţă de anul 2014. De asemenea, rezultate foarte bune s-au obţinut şi în lupta împotriva criminalităţii ce afectează patrimoniul, dacă avem în vedere că faptele de acest gen şi-au menţinut trendul descrescător.

În ceea ce privește criminalitatea gravă, comisă cu violență, în anul 2015 s-au menţinut sub control principalele fapte catalogate „de mare violenţă” şi cu un impact social şi mediatic deosebit, fiind înregistrate numai şase asemenea fapte, iar autorii au fost identificaţi în toate cazurile.

Ca o concluzie, putem afirma că județul nostru este un județ sigur, în care siguranța cetățeanului nu este afectată.

Rep.: De ce unii ofiţeri sau subofiţeri, după ani petrecuţi în şcoli şi alţii de experienţă, aleg totuşi să părăsească sistemul?

O.D.: În ultima perioadă, referindu-mă aici la anul 2015 şi până în prezent, au plecat din unitate șapte polițiști, din care trei ofiţeri de poliție şi patru agenţi. Din cei trei ofițeri, doi au fost mutați la cerere în alte unități ale M.A.I. și unul s-a pensionat. Referitor la cei patru agenți, unul dintre aceștia s-a mutat la cerere într-o altă unitate M.A.I., doi s-au pensionat, iar unui agent i-a încetat raporturile de serviciu prin demisie. Însă, în aceeaşi perioadă de timp, organigrama Inspectoratului a fost completată de 11 polițiști. Pentru asigurarea resurselor umane, pot să vă spun că în această lună se va organiza concursul pentru ocuparea a şase funcţii de ofiţer cu trecere din corpul agenților de poliţie.

În consecință, la nivelul IPJ Sălaj nu există pierderi de personal și, având în vedere concurenţa tot mai mare la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., cred că tot mai mulți tineri vor să aleagă această profesie.

Rep.: Locuitorii din mediul rural se confruntă cu probleme serioase legate de furturile din locuinţe. Li se sparg casele, li se fură hrana din cămară, porumbul de pe camp şi bunurile din ogradă. De multe ori, poliţia din mediul rural e depăşită de situaţie. Ce veţi face concret în acest sens?

O.D.: În primul rând, afirmaţia că poliția este depășită de situație este exagerată, deoarece, în ultimul an, trendul infracționalității sesizate în mediul rural a fost unul descendent, inclusiv furturile din locuinţe. De precizat este faptul că poliția acţionează ferm pentru prevenirea şi combaterea furturilor și a faptelor antisociale. La nivelul inspectoratului au fost demarate activități specifice în cadrul Programului de prevenire a furturilor din mediul rural, urmând ca şi în perioada următoare să fie inițiate acțiuni și controale preventive, atât pentru descurajarea furturilor cât și a altor fapte antisociale.

Totodată, trebuie menţionat și faptul că nu toți cetățenii au înțeles că luarea celor mai elementare măsuri de protecție le oferă siguranță atât lor, cât și bunurilor pe care le dețin. În acest context, poliția a constatat că în multe cazuri de furt,  măsurile de protecţie, cum ar fi asigurarea uşilor și ferestrelor, au lipsit cu desăvârșire, fapt ce a favorizat comiterea acestui gen de infracţiuni. Pe această cale, recomandăm cetăţenilor să nu primească în curte cetăţeni străini de comunitate, care oferă diverse bunuri spre vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparaţii, când pleacă de acasă să închidă uşile şi ferestrele şi să nu ţină sume mari de bani în locuinţă. Dacă din diferite motive primesc în casă persoane necunoscute, să nu le dea nicio posibilitate să afle unde sunt păstraţi banii sau alte valori. Ca măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în mediul rural s-a consolidat cooperarea şi cu alte instituţii şi am intensificat patrulările, acțiunile și controalele.

Rep.: Colaboraţi cu şcolile şi liceele din judeţ? Care sunt problemele pe care viitoarele acţiuni, pe linie de copii şi tineret, doriţi să le aduceţi în atenţia cetăţenilor?

O.D
.: Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sălaj, a autorităţilor administraţiei publice locale, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj şi a unităţilor şcolare, fapt pentru care, la începutul anului şcolar 2015 – 2016 s-a elaborat Planul Judeţean Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic.

Pe viitor, în atenţia noastră, rămâne creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ, sens în care vor fi desfăşurate diferite activităţi pe linie de prevenire a delincvenţei juvenile, a violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora, a absenteismului şcolar, precum şi a consumului de substanţe interzise cum ar fi alcool, tutun şi droguri.

Rep.: Oamenii văd în Poliţie, de multe ori, doar constrângerea, forţa coercitivă, sancţiunea. Ce trebuie făcut ca poliţistul să fie perceput şi pentru cealaltă faţetă a meseriei sale, prevenirea, sprijinul, susţinerea?

O.D.: Printre cele mai importante atribuţii ale poliţiei se află şi constatarea  contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, desfăşurarea, potrivit competenţei, de activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuarea de cercetări în legătură cu acestea, precum şi aplicarea de masuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, dar şi de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional.

Circumscrisă conceptului “poliţistul de proximitate în mediul rural”, şi la nivelul judeţului nostru, a continuat implementarea acestuia, tocmai pentru a consolida raportul cetăţean-poliţist, aşa cum am mai arătat.

Prevenirea criminalităţii reprezintă o provocare majoră pentru Poliţia Română, atât prin demersurile structurilor de profil, cât şi ale formaţiunilor operative.

Informarea cetăţenilor cu privire la noile forme de criminalitate şi la măsurile de prevenire adecvate pentru siguranţa lor şi a bunurilor personale, educarea copiilor în spiritul respectării legii, al non – violenţei şi al autoprotecţiei, protejarea persoanelor cu risc victimal crescut, constituie obiective constante, transpuse în priorităţi naţionale de prevenire, programe, proiecte şi campanii, derulate la nivel judeţean.

Poliţiştii trebuie să asocieze o disponibilitate totală unui comportament personal exemplar. Astfel, vor contribui la sporirea încrederii cetăţeanului în instituţie şi la formarea convingerii că, în fapt, el este beneficiarul serviciilor oferite de aceasta. Avem nevoie, atât noi, ca poliţişti, cât şi cetăţenii, să înţelegem că respectul faţă de reprezentantul legii pe de o parte, şi cel faţă de cetăţean, de cealaltă parte, este baza oricăror raporturi, indiferent că vorbim de un necaz, o contravenţie, o infracţiune sau un sprijin solicitat sau oferit. Trăim vremuri în care mulţi oameni uită faptul că respectul reciproc, bunul simţ, poate şi generozitatea – acolo unde ea e posibilă – sunt lucruri care nu au dat şi nu vor da greş niciodată. Iar prin acţiunile pe care le desfăşurăm, în special axându-ne pe prevenire, vom încerca să sporim încrederea cetăţenilor în această instituţie. Poliţistul şi cetăţeanul trebuie să trăiască mereu într-o simbioză, să dezvolte o relaţie benefică, constructivă. Unul fără celălalt, nu se poate,  indiferent din ce parte am privi.

Rep.: Numiţi-ne cinci priorităţi ale şefului poliţiei sălăjene pentru 2016, dintre cele mai importante

O.D.: În cursul anului 2016, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj se va circumscrie priorităţilor stabilite de conducerea Poliţiei Române. Câteva dintre ele sunt destructurarea grupurilor infracţionale, intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, criminalitatea specifică achiziţiilor publice).

Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate a cetăţeanului. Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ şi zonele adiacente acestora, menţinerea sub control a infracţionalităţii în domeniul silvic.

Rep.: Ce apreciaţi cel mai mult la oameni şi ce vă face să vă pierdeţi încrederea în cineva?

O.D:  La oameni, în general, apreciez inteligenţa, competenţa, integritatea, deschiderea şi curajul. Poliţiştii, prin întregul lor comportament, trebuie să se arate demni de consideraţia şi încrederea impusă de profesia exercitată iar acest aspect duce la întreaga mea apreciere. La „polul” opus, nu tolerez minciuna, egoismul, inducerea în eroare. În relaţia mea cu cei din subordine, cei care nu îşi îndeplinesc întocmai şi la timp atribuţiile de serviciu, nu vor găsi niciodată toleranţă şi înţelegere din partea mea.

18 Thoughts to “OVIDIU DOSA, şeful IPJ Sălaj: “Poliţistul şi cetăţeanul trebuie să trăiască mereu într-o simbioză, să dezvolte o relaţie benefică, constructivă””

 1. simleuan

  Un om corect si cu mult bun simt. Nu a uitat de unde a plecat, de acolo, de la tara, de la greu si cei de la Bucuresti au tinut cont de asta si de felul in care a fost si ca politist si in primul rand ca om. Nu conteaza cat de sus ajungi ci conteaza sa ramai aproape de oameni si sa nu umbli cu nasul pe sus sa nu mai bagi pe nimeni in seama dupa ce ajungi mare sef ceea ce la noi se poarta din pacate. Mult succes.

 2. Anonim

  Vai de capul lui!!!!!

  1. Anonim

   pune si tu osul la munca si o sa ajungi sef candva. insa schimba-ti si atitudinea. De vorbe in vant oricare e capabil. Mai greu e sa dovedesti cu fapta. Bafta!

  2. bu

   Da’ de-al tau ce-o fi , a ???

   1. bu

    Intrebarea era Pt.primul comentariu, de mai sus. Sorry.

   2. chris

    E foarte ok, un om capabil si echilibrat! Bafta!

 3. Me

  Un om cu bun simt, profesionalism, decent! Ii doresc succes si numai bine!

 4. Bello

  Deşi este destul tânăr, este si un profesionist. Din câte imi amintesc, de cca 2 ani, am fost in audienţă la domnia sa având o problema şi mi-a promis ca se va interesa de caz. Am depus şi o petiţie. Nu mică mi-a fost mirarea când am primit răspuns şi cazul meu a fost rezolvat, situatie in care nu credeam că se va mai pute face ceva .Să vă dea dumnezeu sănătate, domnule Dosa!

 5. Lenocard

  Este singurul om din conducerea unei institutii la care am fost in audienta si s-a implicat, ii multumesc si cred ca nu sunt singura. In rest promisiuni marete si gargara din partea celor care ne conduc, cu mici exceptii. Bine ar fi sa fie toti asa.

 6. Anonim

  se vede omul cu suflet sper sa ramana la conducerea IJP un profesionist si un om caruia nu i se poate reprosa nimic, deaia are si dusmani probabil ca nu face si nu a facut jocuri nu stiu cui succes dl inspector

 7. Anonim

  Puneti i la treaba pe baietii de la ordine publica dl inspector sef mă refer la cei de pe comune sa se implice mai mult au ajuns unele sate raiul tiganilor sunt multi stiu. Eu mă bucur ca politia salajeana are in om CURAT si de nădejde in frunte va doresc sănătate si realizări/ Viorica/ Cehu

 8. jan

  In aparenta este ok, dar ca manager nu ai voie sa tolerezi tergiversarea dosarelor penale de catre subordonati, mai ales la sectorul lui Prodan economistu sef

 9. jan

  Daca faceti din agenti – ofiteri cum este coca si alti, atunci sa nu va mire deprofesionalizarea institutiei

 10. Anonim

  simbioza este o convietuire avantajoasa intre doua specii diferite din regnul animal. La oameni nu se utilizeaza acest termen.

  1. CNS

   Nici vorba. Stricto sensu, da, candva era un termen folosit exclusiv in acceptiunea expusa de dvs insa de multi ani, este unanim acceptata folosirea lui si in psihologia, evolutia, traiul speciei umane. Intrati pe site+uri de spiritualitate sau pe cele de psihologie si puteti intelege conceptul de OM ca fiinta simbiotica. Nu mai este de mult un termen folosit strict in domeniul botanic sau biologic (cu referire la animale). Se poate asadar folosi fara risc de a gresi si in privinta oamenilor.

 11. zalauan

  Cred ca Dosa a fost coleg de clasa cu Ciolos.Dar nu stiu daca are vreo relevanta.Eu din cate il cunosc cred ca e altceva decat predecesorii lui.
  Mult succes Ovidiu Dosa !!!

 12. alt zalauan

  Domnu comisar-sef anul trecut i s-a furat unei femei o suma mare de bani la spitalul judetean.Sunt foarte curios daca POLITIA ZALAUANA a facut ceva in cazul asta.Va rog sa verificati

 13. Anonim

  Felicitări Ovidiu Dosa si mult succes! Ai rămas același om integru!

Leave a Comment