Loteria bonurilor fiscale. A fost desemnat bonul câştigător al lunii iulie

Bonurile fiscale în valoare de 364 de lei, emise în 23 iulie, pot fi câştigătoare ale „Loteriei bonurilor” pentru luna iulie.
Duminică,16 august, a fost organizată a doua extragere lunară din cadrul „Loteriei bonurilor fiscale”, la care au participat bonurile emise în luna iulie 2015. Persoanele fizice au la dispozitie 30 de zile pentru a revendica premiul de un milion de lei. Perioada de revendicare a premiului, stabilit prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice, este 17 august – 15 septembrie. Pentru a pretinde premiul, persoanele fizice pot să depună la orice unitate Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) bonul câştigător în original, o copie a actului de identitate sau a paşaportului şi o cerere de revendicare. Potrivit regulamnetului „Loteriei bonurilor fiscale”, fiecare unitate teritorială a ANAF la care se depun bonurile fiscale câştigătoare eliberează o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul”, pe care este scris numărul unic de înregistrare. La fiecare extragere pot să fie acordate cel mult 100 de premii. Asta înseamna că, dacă în perioada de revendicare se vor depune mai mult de 100 de bonuri câştigătoare, autorităţile vor organiza o a doua etapa de selecţie.Termenul-limită pentru acordarea câstigului este 14 noiembrie.
Loteria constă, mai exact, în extragerea aleatorie de numere în vederea acordării de premii în bani pentru persoanele fizice care deţin bonuri fiscale ce atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul ţării, iar extragerea aleatorie de numere se face în două etape: etapa I – un număr care reprezintă ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează extragerea şi un număr cuprins între 1 şi 999 inclusiv, care reprezintă valoarea totală a bonului fiscal (fără subdiviziunile leului), inclusiv taxa pe valoarea adaugată. Acesta rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre cuprinse între 0 şi 9.
Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător, alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF.

Leave a Comment