La Șimleu Silvaniei: 9 Mai, o zi sărbătorită admirabil!

Motto: „Prezentul este sărbătoarea care trebuie trăită prin învățămintele din trecut și visurile din viitor”. Paulo COELHO (n. 24 august 1947), scriitor brazilian, mesager al păcii pentru Națiunile Unite

Ziua de 9 Mai este sărbătorită în România cu măreție, pe măsura triplei sale semnificații: Ziua Independenței, Ziua Victoriei și Ziua Europei. Iată, s-au împlinit 141 de ani de la proclamarea Independenței de Stat a României (9 Mai 1877) de către Parlamentul acesteia, când Mihail Kogălniceanu – ministrul Afacerilor Străine spunea: „Domnilor, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara că noi suntem o națiune liberă și independentă”. În 1/13 iunie 1878, la Congresul de la Berlin, prin tratatul final semnat se recunoștea independența României, înfăptuindu-se un act de dreptate istorică: intrarea cu drepturi depline a țării noastre în Europa acelor vremuri. Apoi, s-au împlinit 73 de ani de la declararea victoriei aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial (9 Mai 1945), când trupele române au înfruntat inamicul timp de 260 de zile pe Frontul de Vest, până la Praga, cu mari sacrificii omenești. Paradoxal, după război, la Conferința de Pace de la Paris, statului român i s-a refuzat beligeranța, deși a luptat cu 30 de divizii împotriva dușmanului (?!). Totuși, victoria împotriva nazismului reprezintă o cotitură radicală în evoluția umanității, producând ample și profunde schimbări în multe țări ale lumii. De asemenea, s-au împlinit 33 de ani de la consfințirea Zilei Europei de către Consiliul European de la Milano (28-29 iunie 1985). Sărbătorim pacea și unitatea în Europa datorită declarației lui Robert Schuman – ministrul de externe al Franței, cel care, la 9 mai 1950 a propus o nouă formulă de cooperare politică și economică în Europa, prin care s-a creat Uniunea Europeană. De aceea, aceste trei evenimente semnificative din istoria țării noastre sunt momente glorioase ale luptei românilor pentru independență și libertate, pentru dreptate socială și unitate.

În acest context, sărbătorirea Zilei de 9 Mai a devenit și pentru șimleuani, precum pentru poporul român, un prielnic prilej de recunoștință și de cinstire a generațiilor de bravi luptători și de eroi pentru binele României. Astfel, miercuri, 9 mai 2018 (de la ora 13:00, cu o vreme frumoasă), mulți șimleuani și nu numai, printre care elevi și copii, s-au adunat, din nou, în jurul Sfintei Troițe din fața Bisericii Ortodoxe nr.1 pentru a sărbători, cum se cuvine, Ziua de 9 Mai, zi măreață, de mare însemnătate națională și internațională.

Festivitatea a început cu primirea onorului de către ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului Șimleu Silvaniei și lt. col. Maricel Băruț – comandantul Batalionului 315 Artilerie „Simion Bărnuțiu” ( Garnizoana Șimleu Silvaniei), salutând Drapelul de Luptă și trecând în revistă Garda de Onoare. A urmat intonarea Imnului de Stat al României și a Imnului Uniunii Europene, precum și un Te Deum al unui sobor de preoți de la Bisericile Ortodoxe și Greco-Catolice, cu săvârșirea parastasului de pomenire pentru eroii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și întregirea neamului românesc. Întreaga sonorizare a fost asigurată de dl. Romeo Oltean (Primăria șimleuană).

Activitățile au fost coordonate de către plt. Maria-Claudia Ungureanu (Garnizoana șimleuană), având și o alocuțiune tematică: „(…) Ziua Uniunii Europene nu
înseamnă numai data de naștere a proiectului european, ci și o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a marii comunități din care fac parte toți cetățenii Uniunii Europene. Ne plecăm frunțile și aducem un omagiu bravilor dorobanți din Războiul de Independență din 1877-1878. Aprindem lumânări de veghe la mormintele și monumentele ostașilor români din Primul și al Doilea Război Mondial și ale militarilor altor popoare care și-au dat viața pe pământul patriei noastre. Depunem florile recunoștinței la mormintele militarilor decedați în teatrele de operații din Irak și Afghanistan și nu în ultimul rând, ale martirilor Revoluției Române din 1989. (…)”.

Despre importanța Zilei de 9 Mai, cu privire la cele trei semnificații ale sale a vorbit Septimiu Cătălin Țurcaș, care a spus: „Onorată asistență, ne întâlnim aici, în 9 mai, de fiecare dată, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului de Interne, reprezentanți ai autorității publice locale și, uneori, ai autorității publice județene, onorate fețe bisericești, elevi și cetățeni. (…) Țin, pe această cale, să vă felicit pentru că reușiți ca acestor copii, acestor copilași, să le insuflați acest spirit patriotic, îmbrăcându-i atât de bine în frumosul nostru costum național. (…) De fiecare dată ne pătrund sentimente de bucurie, de recunoștință, de împlinire. Ne pătrund sentimente de recunoștință gândindu-ne că, de-a lungul istoriei, foarte mulți oameni din această țară au luptat pentru ca 9 Mai 1877 să existe și, aici, preferabil este să discutăm de dorobanți, de cei care au luptat în Războiul de Independență și de toți aceia care au dorit o Românie liberă, o Românie independentă. Ne aplecăm cu recunoștință în fața tuturor veteranilor de război, din păcate foarte puțini, și în fața tuturor acelora care au căzut pe câmpul de luptă în cel de-al Doilea Război Mondial. Ne bucurăm, în același timp, că 9 Mai 1945 a însemnat ultima zi din această nedorită conflagrație mondială și ne bucurăm că, începând cu 1 ianuarie 2007, România este o țară a Uniunii Europene. Dacă marcam, înainte de 2007, Ziua de 9 Mai, o Zi a Uniunii Europene, de atunci marcăm această zi ca fiind a Uniunii Europene în care România este țară componentă și cu drepturi depline. (…) De-a lungul celor 28 de ani, clasele politice din România nu s-au străduit de multe ori să ne unească și, când spun clasele politice, ar trebui să mă poziționez și eu, oarecum, acolo. S-a străduit fiecare să arate că este mai bun ca celălalt. Totuși, în acest demers în care România a devenit țară a Uniunii Europene, tot ce înseamnă clasă politică de după revoluție s-a străduit ca acest lucru să se întâmple și cred că este momentul, de fiecare dată, să ne amintim că în toată această adunare politică există și un lucru bun. Și dacă un lucru bun există cu adevărat, există această mare victorie prin care România a devenit țară a Uniunii Europene. Să ne aplecăm capetele cu multă recunoștință și să spunem Dumnezeu să-i ierte! pe toți aceia care s-au jertfit pentru țara noastră și să ne aplecăm cu recunoștință asupra tuturor celor care au făcut ca aceste zile, inclusiv Ziua de 9 Mai, care, ca Zi a Europei, să se întâmple. Vă mulțumesc!”.

În timpul intonării Imnului Eroilor, au depus coroane de flori și jerbe reprezentanți ai: Primăriei și Consiliului Local Șimleu Silvaniei; Unităților Militare din Garnizoană; Veteranilor de război, Cadrelor militare în rezervă și în retragere și Asociației Naționale Cultul Eroilor (filialele Șimleu Silvaniei); Bisericilor Ortodoxe și Greco-Catolice; Spitalului Orășenesc „Dr. Ioan Pușcaș”; Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor; CN „Simion Bărnuțiu”, CT „Iuliu Maniu” și LT „Ioan Ossian”; Școlilor Gimnaziale; Partidului Social Democrat; Partidului Național Liberal; Uniunii Democrate Maghiare din România; Alianța Noastră România – Marian Munteanu; Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (filialele locale ale acestora); SC „SIMEX” SA; Grădinițelor șimleuane – copii și educatoare.
Ca de obicei, un grup de elevi, reprezentând Școala Gimnazială „Horea”, sub conducerea prof. Traian Albu (Școala „Horea”) și acompaniamentul orchestral al cantautorului Petre Gliguța (Centrul Cultural Șimleu Silvaniei), a prezentat un pilduitor program cultural- artistic. Recitările (poeziile: Ziua Victoriei, Oastea țării, Marșul anului 1877, De dragul Ardealului și Rugăciunea noastră) și cântecele ( Marșul gloriei; Bravi ostași ai României; Fraților de arme; Din Ardealul meu prea sfânt; Ai grijă, Doamne Sfinte! și Odă bucuriei) au sensibilizat asistența, care i-a răsplătit cu aplauze binemeritate.

Festivitatea s-a încheiat cu îndrăgita defilare a Gărzii de Onoare, alcătuită din militari ai Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania”, sub comanda cpt. Andrei Bala, în fața Parcului Central al orașului (strada 1 Decembrie 1918), într-o atmosferă de sărbătoare admirabilă, cu aplauze îndelungate și cu multă voioșie.

Prof. Marin ȘTEFAN

Leave a Comment