Zilele pentru declararea veniturilor la Fisc sunt numărate

Persoanele fizice care au înregistrat, în 2012, venituri din drepturi de autor sau chirii trebuie să depună declarațiile anuale până luni, 27 mai.

A rămas doar câteva zile până când românii care au realizat venituri din drepturi de autor, chirii sau activităţi agricole trebuie să depună la Fisc declaraţiile anuale. Există trei tipuri de declaraţii pe care trebuie să le aibă în vedere contribuabilii persoane fizice.
Cei care au obţinut în 2012 venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor mobile sau imobile, închirieri şi arendă trebuie să completeze Formularul 200. Totodată, vor depune această declaraţie şi cei care au încasat venituri din activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.
Tot în 27 mai este termenul limită şi pentru depunerea declaraţiei 201 privind veniturile realizate din străinătate, cu excepţia salariilor. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru 2012, condiţiile de rezidenţă. Este vorba de veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi cele din profesii libere, activităţi comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri sub formă de dividende sau dobânzi.
De asemenea, în categoria veniturilor care trebuie declarate prin completarea formularului 201 intră şi sumele provenite din premii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al titlurilor de valoare şi din operaţiuni de vânzare- cumpărare de valută la termen.
Formularele 200 şi 201, precum şi formularul 230, prin care contribuabilii pot redirecţiona 2 la sută din impozitul anual pe venit, se completează în două exemplare, din care unul va rămâne la contribuabil. Declaraţiile se completează cu majuscule, citeţ şi corect, şi se depun, cu anexele completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Aceste documente pot fi depuse şi online, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat.
Documentele se pot obţine de la sediile administraţiilor fiscale sau de pe pagina de internet www.anaf.ro. Atenţie, însă, pentru a fi siguri că veţi găsi toate informaţiile necesare, accesaţi site-ul ANAF utilizând browserul Internet Explorer, deoarece pagina de internet a ANAF a fost concepută pentru a fi deschisă cu acest browser.
Depunerea formularelor 200 şi 201 după data de 27 mai 2013, precum şi nedepunerea lor, se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

Alte articole

Leave a Comment