Vizitele inspectorilor ANAF la domiciliul fiscal vor fi eliminate

Inspectorii Fiscului nu vor mai veni să constate dacă spațiul de domiciliu fiscal există și dacă activitatea desfășurată se află în limita obiectului înscris în autorizația de funcționare, atunci când firmele solicită reactivarea fiscală. Proiectul de modificare a Codului de procedură fiscală elimină condiția generalizată referitoare la verificările legate de domiciliul fiscal. Astfel, proiectul renunță la una dintre cele trei condiții generale pentru reactivarea fiscală, respectiv la verificările la fața locului privind domiciliul fiscal declarat. Companiile pot ajunge în inactivitate fiscală din mai multe cauze, conform Codului de Procedură fiscală, și trebuie să îndeplinească câteva condiții pentru a redeveni active. Unele cazuri de inactivare sunt, însă, efectul unor probleme birocratice cum ar fi comunicarea defectuoasă a actelor administrative sau neînregistrarea corectă a unor obligații. Practic, se întâmpla ca unele firme să devină inactive pentru că nu primesc notificările autorităților prin care cer anumite documente sau pentru că unele declarații și plăți nu sunt operate în sistem din eroare.
În nota de fundamentare a proiectului, Ministerul de Finanțe arată că această condiție cu privire la verificările legate de funcționarea la domiciliul fiscal declarat este redundantă și totodată încarcă nejustificat costurile de administrare.

Verificări excesive pentru reactivare
Societățile scapă de o povară administrativă excesivă, mai ales, având în vedere că, potrivit Ordinului 3.846/2015, procedura de reactivare stabilește că organul de inspecție fiscală verifică existența faptică a spațiului aferent domiciliului fiscal declarat și, după caz, a sediilor secundare declarate, precum și dacă contribuabilul desfășoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizația de funcționare, dacă spațiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfășurarea activităților pentru care societatea este autorizată.

Consecințele grave ale inactivității fiscale
Odată ajunse în inactivitate fiscală, societățile își pierd codul de TVA și, implicit, dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA. Sunt izolate de partenerii de business pentru că și aceștia pierd posibilitatea de a deduce taxele pentru achizițiile făcute de la un inactiv. În aceste condiții, firmele inactive riscă insolvența. După ce redevin active, companiile trebuie să solicite, din nou, înregistrarea în scopuri de TVA, depunând celebrul formular 088.
Conform proiectului, pentru reactivare, Codul de procedură va menține două condiții: îndeplinirea tuturor obligațiilor declarative prevăzute de lege și neînregistrarea de obligații fiscale restante.
Condiția privind domiciliul fiscal va rămâne valabilă doar în cazurile în care situația fost produsă de nefuncționarea la domiciliu și de sustragerea de la control.

Campanie de notificări, soldată cu inactivări
Inactivarea are loc în patru noi situații, din 2016: inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerțului, durata de funcționare a societății expirată, lipsa organelor statutare, durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social expirată.
Acestea se adaugă la cele 3 cazuri valabile și înainte de 2016, respectiv: nedepunerea niciunei declarații fiscale într-un semestru (formularele 100, 112, 101, 300, 301, 390), sustragerea de la control prin declararea unui domiciliu fiscal neidentificabil și nefuncționarea la domiciliul fiscal declarat.
Pe parcursul acestui an, ANAF a avut o campanie de notificare a societăților care se regăsesc în una sau mai multe dintre aceste situații, fiind vizate, cu precădere, durata expirată de funcționare a societății și a documentului privind spațiul pentru sediu social.

Alte articole

One Thought to “Vizitele inspectorilor ANAF la domiciliul fiscal vor fi eliminate”

  1. Anonim

    PACAT ! Puteau veni sa ne vada cum ne ascundem de ei si mancam paine cu untura si castraveti !

Leave a Comment