Vezi cum scapi de taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă

“Marii operatori de telefonie mobilă din Romania impun clienţilor mai multe condiţii în cazul în care aceştia vor să renunţe la contracte înainte de termenul de expirare, inclusiv plata unor taxe de reziliere. Considerate abuzive, trebuie sa ştii că de aceste taxe poţi scăpa. Vezi ce spun specialiştii”
“În primul rând această taxă este o clauz[ abuzivă. În practică, lucrurile stau simplu: operatorul trebuie anunţat din timp de faptul c vrei să denunţi contractul încheiat, şi anume cu 30 de zile înainte de perioada de la care vrei să înceteze serviciul”, susţine avocatul Marius Vicenţiu Coltuc.
El arată că dacă procedura notificării e similară la cei trei operatori de telefonie mobilă cu putere semnificativă pe piata (Orange, Vodafone, Cosmote), tarifele de reziliere diferă, deşi legea e aceeaşi pentru toţi.
Când poţi renunţa la abonamentul Orange
Clienţii Orange trebuie să ştie că pot rezilia contractul de telefonie mobilă în cazul în care consideră că operatorul nu a respectat parametrii de calitate. Rezilierea se face în scris, printr-o notificare transmisă cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data rezilierii.
Totodata, denunţarea unilaterală din partea clientului este posibilă doar în anumite situaţii, şi anume:

– la expirarea perioadei menţionate în oferta comercială care a stat la baza încheierii contractului, cu acordarea unui preaviz de minimum 30 de zile, prin scrisoare recomandată cu dovada de primire si cu condiţia achitării tuturor datoriilor către Orange România;
– dacă se majorează tarifele abonamentului Orange contractat;
– ca urmare a decesului clientului;
– în orice alte cazuri prevăzute în mod expres în prezentul contract sau în lege.

Operatorul de telefonie mobilă, precizează că, în cazul în care consumatorul denunţă contractul înainte de perioada minimă contractuală sau, după caz, perioada minimă prevazută în oferta specială, va fi obligat la plata de despăgubiri. Acestea constă în contravaloarea abonamentului contractat înmulţit cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale.
În vederea exercitării dreptului la denunţarea unilaterală a contractului de către consumator, Orange pune la dispoziţia formulare standard, care pot fi găsite în magazinele Orange România.
Denunţarea unilaterală se poate face, insa, si verbal. Totusi, Orange precizeaza ca nu poate fi garantata protectia clientului impotriva abuzurilor care pot aparea in legatura cu denuntarea contractului in acest mod.
150 euro despagubiri la Vodafone, daca incetezi contractul inainte de termen
Clientii Vodafone pot solicita incetarea prezentului contract printr-o notificare adresata Vodafone, cu 30 de zile inainte de data de la care doresc incetarea contractului. Notificarea se face sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.
La incetarea contractului si dezactivarea cartelei SIM, clientii se obliga sa achite toate datoriile catre Vodafone, dar si o despagubire suplimentara pentru incetarea contractului inainte de termen, in cazul in care au beneficiat de oferte promotionale.
Astfel, clientul care solicita incetarea contractului inainte de durata minima, datoreaza o despagubire egala cu valoarea prejudiciului cauzat. Insa, prejudiciul se calculeaza pornind de la suma de 150 euro. In cazul in care clientul a achizitionat la activare un telefon compatibil UMTS/Vodafone Internet on Your Mobile (IOYM) subventionat, valoarea despagubirilor se calculeaza pornind de la suma de 270 euro, durata minima contractuala si numarul de luni ramase pana la expirarea duratei contractuale.
Despagubiri de pana la 800 lei pentru denuntarea abonamentului la Cosmote
Si la Cosmote denuntarea abonamentului din partea consumatorului se face prin notificare scrisa, intr-un termen de cel putin 30 de zile inainte de data de la care se doreste incetarea serviciilor. Insa, clientul trebuie sa-si achite integral sumele datorate in baza contractului incheiat.
Daca abonamentul este denuntat inainte de perioada prevazuta in contract, Cosmote poate percepe despagubiri, denumite “costuri de incetare”. Sumele se percep pentru fiecare Cartela SIM dezactivata, dupa cum urmeaza:
– daca incetarea contractului a intervenit la mai putin de 3 luni fata de sfarsitul perioadei prevazute in contract, costurile – de incetare sunt echivalentul a 100 lei/Cartela SIM dezactivata;
– daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 3 luni dar la mai putin de 6 luni fata de sfarsitul perioadei – prevazute in contract, costurile de incetare sunt echivalentul a 200 lei/Cartela SIM dezactivata;
– daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 6 luni dar la mai putin de 12 luni fata de sfarsitul perioadei prevazute in contract, costurile de incetare sunt echivalentul a 400 lei/Cartela SIM dezactivata;
– daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 12 luni fata de sfarsitul perioadei prevazute in contract, costurile de incetare sunt echivalentul a 800 lei/Cartela SIM dezactivata.
Ce drepturi iti confera legea
Lege nr. 193/2000 reglementeaza clauzele abuzive in contractele incheiate intre comercianti si consumatori. Actul normativ, modificat prin legea Legea nr. 161/2010, prevede drept clauza abuziva impunerea consumatorului, prin contract, a unei clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale.
Totodata, este interzisa prelungirea automata a unui contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta.
Aceeasi lege prevede ca nu poate fi modificat contractul de catre comerciant, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu.
De asemenea, consumatorul nu poate fi obligat la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant.
Pe de alta parte, specialistii ANCOM atrag atentia ca utilizatorii care doresc pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie trebuie sa fie atenti inclusiv la contractul pe care il au cu furnizorul de la care pleaca, pentru a beneficia pe deplin de avantajele portabilitatii.
ANCOM sfătuieste utilizatorii să verifice dacă la data la care urmează să se efectueze portarea a expirat perioada minimă contractuala cu furnizorul pe care il parasesc. In caz contrar, cel mai probabil va trebui sa plateasca penalitati de reziliere anticipata a contractului, deoarece transferul numărului la un alt furnizor nu anulează datoriile faţă de vechiul furnizor.
Cabinet de avocat Coltuc

www.coltuc.ro

av.COLTUC MARIUS

avocat@coltuc.ro

0745150894

http://www.facebook.com/coltuc/followers

Alte articole

Leave a Comment