Un important drum judeţean a intrat în reabilitare

Au demarat lucrările privind reabilitarea și modernizarea celor aproximativ 37 kilometri ai drumului județean DJ 191C Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca, lucrări finanțate prin fonduri europene nerambursabile, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de peste 25.500.000 euro. Lucrările au început pe parcursul acestei săptămâni, după ce au fost parcurse toate etapele necesare acestui nivel de implementare a proiectului: de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor (urmare a reluării și încheierii procedurii de achiziție publică aferente), la reuniuni de lucru ale echipelor tehnice implicate în implementarea proiectului, până la predarea amplasamentului drumului către executantul lucrărilor și emiterea ordinului de începere a acestora.

Cu o lungime de peste 36, 8 km, reabilitarea și modernizarea traseului drumului județean presupune execuția unor categorii de lucrări ce vizează consolidarea și modernizarea structurii drumului, dar și creșterea capacității portante a acestuia, amenajarea unor treceri de pietoni, intervenții asupra șanțurilor, acostamentelor precum și realizarea racordurilor cu drumurile și străzile laterale, dar și amenajarea podețelor și podurilor aferente acestuia. Durata lucrărilor este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Dacă în județ traseul drumului județean deservește direct cei aproximativ 13.000 locuitori ai celor 3 comune (nn. Nușfalău, Crasna, Creaca), la nivelul accesibilității și conectivității la nivel regional proiectul propune creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea drumului județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca, cu un impact estimat al populației deservite de aproape 90.000 locuitori. Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca are o valoare totală de peste 120.400.000 lei, respectiv peste 25.600.000 euro (aprox. 1 euro = 4,7 lei) și este cofinanțat din FEDR – POR 2014 – 2020 (Fondul European de Dezvoltare Regională – Programul Operațional Regional 2014-2020).

Acesta se alătură celorlalte intervenții din această categorie, respectiv a lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, demarate de către Consiliul Județean Sălaj. Acestea se referă la aproape 162 km de drumuri județene care vor fi reabilitați și modernizați, reprezentând segmente situate pe traseele a şapte drumuri județene. Şase dintre acestea, dintr-un total de şapte proiecte de reabilitare și modernizare a unor tronsoane de drumuri județene, reprezintă proiecte derulate prin fonduri europene nerambursabile (FEDR POR 2014-2020), respectiv prin PNDL I (Programul Național de Dezvoltare Locală). Valoarea totală a acestor proiecte este de aproape 411.000.000 lei, cu o contribuție a Consiliului județean de peste 10.400.000 lei.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment