Spațiul privat virtual, metoda cea mai rapidă de interacțiune la distanță cu unitățile fiscale

SPV este ușor de accesat, nu implică niciun cost, poate fi accesat de pe      

               orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet și este disponibil 24h/24h

În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță.

Astfel, Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale, plata obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice, primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Spațiul Privat Virtual(SPV) este ușor de accesat, nu implică niciun cost, poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet și este disponibil 24h/24h. Pentru înrolarea în SPV puteți accesa tutorialul video de înregistrare folosind următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice

În același timp, populația are opțiunea să se înregistreze online în SPV printr-o verificare video în baza documentelor transmise și/sau informaţiilor comunicate pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Serviciul de programări online este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Servicii online, poziția 5, unde contribuabilii se pot programa atât pentru întâlnirea cu un inspector ANAF, cât și pentru identificarea vizuală on-line în vederea aprobării înregistrării în Spațiul Privat Virtual.

Documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice

A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate persoanei fizice

a) Automat

 1. Decizii de impunere
 2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii
 3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.
 4. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc.
 5. Notificări, cum ar fi: notificare privind nedepunerea declarațiilor de impunere, notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, notificare privind destinația unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

b) La cererea persoanei fizice

 1. „Situația obligațiilor de plată la data de …”
 2. „Foaie de vărsământ”
 3. „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”
 4. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»”
 5. „Certificatul de atestare fiscală”
 6. „Adeverință de venit”
 7. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale”
 8. „Certificatul de cazier fiscal”
 9. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență”
 10. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat.
 11. Notificări privind stabilirea rezidenței persoanelor fizice
 12. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale
 13. Raport care cuprinde datele primite de la bănci la interogarea acestora

Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor/ANAF

 1. Declarații fiscale
 2. Cerere privind „Situația obligațiilor de plată la data de ……”
 3. Cerere privind „Foaie de vărsământ”
 4. Cerere privind „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”
 5. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»”
 6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
 7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit
 8. Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (formular 230)
 9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
 10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
 11. Sesizări, petiții, reclamații
 12. Cereri de audiență
 13. Cerere de ajutor de stat
 14. Solicitări privind informațiile publice
 15. Cereri de restituire
 16. Contract de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a ANAF.

Documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

 A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

a) Automat

 1. Decizii de impunere din oficiu
 2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice
 3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii
 4. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.
 5. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc.
 6. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul „Spațiul privat virtual”, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.
 7. Informații relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare

b) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică

 1. „Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de …”.
 2. „Certificatul de atestare fiscală”
 3. „Certificatul de cazier fiscal”
 4. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale”
 5. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență”
 6. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului”
 7.  „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»”
 8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat

B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor/ANAF

 1. Declarații fiscale
 2. Cerere privind „Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ….”
 3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
 4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
 5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
 6. Sesizare, petiție, reclamație
 7. Cerere de audiență
 8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 9. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»”
 10. Solicitare de informații publice 11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat

Interconectarea dintre serviciul SPV și ghișeul.ro a fost implementată în anul 2020, contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite și contribuții, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016. Cele mai frecvente plăți au vizat impozitul pe venit, contribuții, accize colectate și plata unor penalități.

Lucrul cu publicul se desfășoară în unitățile fiscale exclusiv în incinta spațiilor destinate primirii contribuabililor.

M. S.

Leave a Comment