Se modifică din nou Codul Fiscal?

Așa s-ar părea, conform OUG care circulă în spațiul public, evident scăpată pe surse, cum s-ar putea altfel? Iar această ordonanță nu face altceva decât să aducă cheltuieli suplimentare sau mai bine zis să nu recunoască unele cheltuieli ca fiind deductibile integral la calculul impozitului pe profit, ori în alte cazuri, să nu se mai scadă din impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor. Și asta se urmărește să se întâmple cu câteva zile înainte de începerea unui alt an fiscal. Și atunci unde mai este acea predictibilitate mult clamată? Chiar dacă nu toate măsurile din această OUG vor rămâne, totuși, ce să mai creadă mediul de afaceri? Cum să-și facă bugetele pentru 2024? Dar iată care sunt câteva din modificările prevăzute de respectiva OUG.
În ceea ce privește plătitorii de impozit pe profit:
1. – vor fi deductibile ,,50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția contribuabilului în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop;”. Până la această modificare era deductibil în proporție de 100%.
2. – de asemenea, vor fi deductibile ,,50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective sunt considerate ca efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal”. Și acestea erau deductibile 100%.
3. – contravaloarea aparatelor de marcat fiscale nu se mai scade din impozitul pe profit datorat, așa cum este în prezent.
4. – ajustările pentru deprecierea creanțelor se limitează la un procent de 30% față de 50% cât este în prezent. De menționat că se aplică pentru crențele începând cu 01.01.2024.
5. – De asemenea, se limitează sau se elimină deductibilitatea cu amortizarea, respectiv ,,pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice, situat în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibilă la nivelul de 50%. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acționari sau asociați, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal”.
6. – pierderea fiscală aflată în curs de recuperare și cea realizată începând cu 2024 se va recupera în 5 ani, nu în 7 ani ca și în prezent, mai mult, se va permite recuperarea doar a 75% din aceasta.
În ceea ce privește microîntreprinderile:
1. – se modifică condiția cu 3 microîntreprinderi la care se pot deține peste 25% acțiuni sau părți sociale la una singură, respectiv se poate opta pentru regimul de microîntreprindere dacă respectiva companie ,,are asociați/acționari care nu dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la nicio persoană juridică română care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, alta decât persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol” . Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o restricție în deținerea de microîntreprinderi.
2. – pragul de 500.000 de euro nu se mai calculează doar pentru micoîntreprinderea care face obiectul plafonului, acest plafon se calculează cumulat cu întreprinderile legate definite conform legii 346/2004. În ceea ce privește întreprinderile legate eu cred că vor apărea foarte multe litigii, deoarece stabilirea faptului dacă întreprinderile sunt legate nu are o metodologie destul de clară, fără echivoc, ori în fiscalitate nu trebuie să existe nici cea mai mică ambiguitate.
3. – companiile din sectorul HORECA nu mai beneficiază de excepții, ca atare vor intra și ele în regulile care se aplică și celorlalte companii în ceea ce privește stabilirea modului de impozitare.
4. – microîntreprinderile nu vor mai putea beneficia de reducerea impozitului pe venit cu 20%, așa cum este în prezent, pentru sponsorizările efectuate către unitățile de cult sau ONG-uri. În acest caz, se vor reduce foarte mult aceste sponsorizări, probabil vor tinde către zero.
5. – de asemenea, nu se va mai scădea din impozitul pe venitul microîntreprinderilor nici costul de achiziție a caselor de marcat electronice. Ordonanța menționează că ,,ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse și sumele reprezentând achiziția de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.”
Menționăm că multe din aceste prevederi erau și în proiectul de lege pe care guvernul și-a asumat răspunderea, însă nu au mai apărut în forma finală. Inițial am crezut că guvernanții au renunțat la ele, dar acum vedem că de fapt doar s-au odihnit un pic!
Văzând ce se pregătește în laboratoarele nu știu cui, sunt tot mai încrezător în promisiunea guvernului că în 2024 nu se vor mări taxele și impozitele! Sub nicio formă!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro

One Thought to “Se modifică din nou Codul Fiscal?”

  1. […] Așa s-ar părea, conform OUG care circulă în spațiul public, evident scăpată pe surse, cum s-ar putea altfel? Iar această ordonanță nu face altceva decât să aducă cheltuieli suplimentare sau mai bine zis să nu recunoască unele cheltuieli ca fiind deductibile integral la calculul impozitului pe profit, ori în alte cazuri, să nu se mai scadă din impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor. Și asta se urmărește să se întâmple cu câteva zile înainte de începerea unui alt an fiscal. Și atunci unde mai este acea predictibilitate mult clamată?… Citeste mai mult […]

Leave a Comment