Salariul mediu net pe economie a crescut cu 30 de lei

Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna septembrie a anului în curs a fost de 5.732 de lei, mai mare cu 44 de lei, comparativ cu luna august. Cel puţin asta indică un ultim raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj emis în cursul acestei luni. În luna septembrie câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.517 lei, în creştere comparativ cu luna precedentă cu 30 de lei (+0,9 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice, 8578 de lei, iar cea mai  mică în  hoteluri şi restaurante – 1929 de lei. În luna septembrie, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite), drepturi în natură  şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari în funcţie de contracte şi proiecte. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni – diviziuni s‐au înregistrat, în următoarele sectoare: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (+14,8 la sută); extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (+12 la sută); tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (+8,3 la sută); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+4,9 la sută); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj  şi marochinărie, harnaşamentelor  şi încălțămintei; prepararea  şi vopsirea blănurilor (+4,3 la sută); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn  şi plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie  şi din alte materiale vegetale împletite (+3,7 la sută); fabricarea produselor din tutun (+3,1 la sută)şi fabricarea produselor textile (+3,1 la sută). Conform sursei citate, în sectorul bugetar, în luna  septembrie a anului s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (+7,6 la sută, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în administrația publică, respectiv în sănătate și asistență socială (+0,5 la sută fiecare în parte).

Leave a Comment