Rata şomajului – în creștere. Oficial, în judeţul Sălaj sunt peste 5.200 de șomeri

Peste 5200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se aflau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj la finalul lunii martie. Rata șomajului în județ la finalul lunii trecute a fost 5,16 la sută – într-o ușoară creștere (0,02 puncte procentuale) comparativ cu luna februarie, când aceasta a fost de 5,14 la sută.

Din totalul celor 5288 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 1541 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3747 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4149 de șomeri provin din mediul rural și 1139 sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri aflați în evidențele instituției, 1359 de persoane, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, fiind urmați de categoria de vârstă 30-39 de ani – 1142, șomeri cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani – 899, șomeri cu vârsta de sub 25 de ani – 798, șomeri cu vârsta de peste 55 de ani – 776, respectiv șomeri cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 314. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 38 la sută. De asemenea, șomerii cu studii gimnaziale reprezintă 27 la sută, iar 13 la sută au absolvit învăţământul profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 18 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare – patru la sută. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3527 de persoane foarte greu ocupabile, 1305 – greu ocupabile, 380 mediu ocupabile, iar 76 sunt persoane ușor ocupabile. „Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Sălaj sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Sălaj la adresa www.salaj.anofm.ro.”, au menționat reprezentanții AJOFM Sălaj.

Leave a Comment