Plafonarea preţurilor la energie şi gaz şi compensarea facturilor, adoptate de Parlament

Proiectul de lege care prevede plafonarea preţurilor la energie şi compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament, măsurile urmând să se aplice de la 1 noiembrie, după ce legea va fi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Pe lângă consumatorii casnici, preţurile plafonate se vor aplica şi unor noi categorii de consumatori, precum spitalele (publice şi private), unităţile de învăţământ (publice şi private), creşele (publice şi private), ONG-urile, furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi şi unităţile de cult. Totodată, TVA-ul pentru energia şi gazele livrate operatorilor economici consumatori finali va fi redus de la 19% la 5%, conform Digi24.

Astfel, preţurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu/kWh pentru energia electrică şi la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale. De asemenea, facturile vor fi compensate cu cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice şi cu cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale.

Guvernul estimează că 6 milioane de familii din România vor beneficia de aceste reduceri care vor apărea direct în facturi, fără că oamenii să facă vreun demers.

În comisiile de specialitate deputaţii au mai decis ca pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, Guvernul să aloce bugetelor unităţilor administrativ teritoriale o subvenţie pentru acoperirea creşterii preţului gigacaloriei în valoare de 50% din diferenţa rezultată între preţul de achiziţie al gazelor naturale şi preţul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kwh.

Legea prevede şi posibilitatea consumatorilor vulnerabili de a amâna plata facturilor pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi şase luni fără costuri suplimentare.

Ce prevede legea:

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii casnici, IMM-uri, cabinete medicale şi alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale; spitale publice şi private; unităţi de învăţământ publice şi private; ONG-uri, precum şi unităţi de cult.

Schema de sprijin prevăzută cuprinde următoarele măsuri: a) pentru clienţii casnici – acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale b) pentru toţi operatorii economici, clienţi finali, din celelalte categorii, pentru fiecare loc de consum: exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum şi de la plata certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi accizei. / exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuţie şi accizei.

Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru clienţii prevăzuţi la art. 1 alin (1) lit. a) este:a) 1500 kWh energie electrică, alocat în transe lunare.b) echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3.

La limitele prevăzute se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei prevăzut la art. 1 alin. (2) lit.a), de maximum 10%.

În perioada aplicării prezentei ordonanţe, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici, după cum urmează:a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

Preţul de referinţă al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh şi include tarifele reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Pe perioada de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, aşa cum aceasta este definită în Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă obligaţia de plată a facturilor la energie electrică şi gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum şase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.”

Producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, vor fi exceptaţi de la impozitarea cu 80% a venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre preţul de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 lei/MWh.

Care este limita maximă lunară pentru care se aplică compensarea

Energie electrică:

Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%) – noiembrie 297.9 kWh (327.69 kWh); decembrie 307.83 kWh (338.61 kWh); ianuarie 307.83 kWh (338.61 kWh); februarie 278.04 kWh (305.84 kWh); martie 307.83 kWh (338.61 kWh).

Gaze naturale:

Consum mediu lunar (kWh) – noiembrie 1649,05; decembrie 2405,61; ianuarie 2762,51; februarie 2512,56; martie 2330,27.

Exemple de calcul al compensaţiei facturilor la energie

Exemplul 1

Emitere factură în data de 25.11.2021

Perioada de facturare 25.10 – 24.11.2021

Valoare unitară a compensaţiei 0.291 lei/kWh

Cazul 1

Consumul aferent perioadei de facturare 190 kwh

Perioada de aplicare a compensaţiei este 01 – 24.11.2021 (24 de zile)

Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 6.12 kWh/zi x 24 de zile = 146.88 kWh (unde 6.12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/31 de zile)

Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei ≤ Consumul de referinţă

Condiţia este îndeplinită: 24 kWh < 146.88 kWh < 262.08 kWh

Valoare maximă a compensaţiei acordate 146.88 kwh x 0.291 lei/kwh = 42.74 lei

Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final al clientului sub 0.68 lei / kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2

Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kwh

Perioada de aplicare a compensaţiei este 01- 24.11.2021 (24 de zile)

Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 11.29 kWh/zi x 24 de zile = 270.96 kWh (unde 11.29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/31 de zile)

Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei ≤ Consumul de referinţă

Condiţia nu este îndeplinită: 24 kWh < 270.96 kWh > 262.08 kWh

Valoare compensaţie acordată = 0 lei

Exemplul 2

Emitere factură în data de 20.02.2022

Perioada de facturare 10.01 – 19.02.2022

Valoarea unitară a compensaţiei 0.291 lei/kWh

Cazul 1

Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh

Perioada de aplicare a compensaţiei este 10.01 – 19.02.2022 (41 de zile)

Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 5.37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5.37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)

Se verifică condiţia: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei ≤ Consumul de referinţă

Condiţia este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447.72 kWh

Valoare maximă a compensaţiei acordate 220 kWh x 0.291 lei/kWh = 64.02 lei

Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final al clientului sub 0.68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2

Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh

Perioada de aplicare a compensaţiei este 10.01- 19.02.2022 (41 de zile)

Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 12.19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12.19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)

Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei ≤ Consumul de referinţă

Condiţia nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447.72 kWh

Valoare compensaţie acordată = 0 lei

Exemple de calcul al compensaţiei facturilor la gaze naturale

Compensarea se aplică pentru clienţii casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preţ al gazelor naturale mai mare decât preţul de referinţă de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare.

Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la preţul gazelor naturale.

Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referinţă de gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în baza prezentei anexe.

În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă.

Pentru exemplificare:

Exemplul 1

Preţul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh

Preţul de referinţă al gazelor naturale este 125 lei/MWh.

Valoarea compensaţiei determinată ca procent de 33% este 145 lei/MWh x 33% = 47.85 lei/MWh

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47.85 lei/MWh = 97.15 lei/MWh

Valoarea compensaţiei acordate: Preţul gazelor naturale – Preţ de referinţă este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh

Exemplul 2

Preţul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh

Preţul de referinţă al gazelor naturale este 125 lei/MWh

Valoarea compensaţiei acordate, determinată ca procent de 33% este 225 lei/MWh x 33% = 74.25 lei/MWh

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensaţiei în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74.25 lei/MWh = 150.75 lei/MWh

Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensaţiei este cea determinată procentual.

One Thought to “Plafonarea preţurilor la energie şi gaz şi compensarea facturilor, adoptate de Parlament”

  1. La gunoi cu liberalii

    O nouă ticăloșie liberală, prețul cică, plafonat, la gaze este de trei ori mai mare decât cel din iunie ac, 37 bani/kwh față de 13 bani. Cu toate compensațiile, prețul va fi mai mult de dublu față de iunie. Atenție, compensațiile sunt numai câteva luni. De ce să se îmbogățească multinaționalele pe spinarea românului. Să aruncăm liberalii la lada de gunoi a istoriei!

Leave a Comment