Mişcarea olimpică va încasa 1% din taxele pentru jocurile de noroc

Mişcarea olimpică va beneficia de mai mulţi bani începând cu prima zi a anului viitor. O chestiune discutată de foarte mult timp va fi transpusă în realitate începând de anul viitor. Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege care prevede măsuri de sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetul Naţional Paralimpic, în sensul alocării a unei părţi din taxele încasate din jocurile de noroc. S-au înregistrat 312 voturi „pentru’ şi o abţinere. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea a 1% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% Comitetului Naţional Paralimpic. Conform textului adoptat: „Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin.(4), precum şi din celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar prin derogare de la dispoziţiile alin.(2) al art. 30 din Legea nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic”. Suma datorată Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic se calculează de către plătitorii de taxe şi se trece în declaraţia fiscală depusă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează într-un cont de venituri deschis la trezoreria statului la dispoziţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic. Creanţele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român reprezentând 1%, respectiv creanţele Comitetului Naţional Paralimpic reprezentând 0,2% din taxele de licenţiere, autorizare, acces şi celelalte taxe prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă reprezintă creanţe bugetare şi se administrează de către ANAF. Procedura de administrare a creanţelor, inclusiv schimbul de informaţii necesar, se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor şi ministrului tineretului şi sportului, care se elaborează la propunerea ANAF, mai prevede proiectul. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment