ITM sancționează, munca la negru continuă

Amenzi de peste 150.000 de lei și avertismente cu nemiluita. Cu asta s-au ales mai mulți angajatori din județ de la inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritoarial de Muncă (ITM) Sălaj, în cursul lunii februarie, în urma unui control. Acesta a viziat cele două domenii de activitate: relații de muncă (RM) și sănătate și securitate în muncă (SSM). Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, în domeniul RM au fost controlați 68 de agenți economici, din care 28 au fost sanctionați, fiind aplicate nouă amenzi, în cuantum total de 157.000 de lei și 51 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate șapte persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă, angajatorul fiind sancționat contravențional. Abaterile constatate pentru carea u fost aplicate amenzi se referă la: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului. Tot în domeniul RM, inspectorii au constatat și alte deficiențe, sancționate cu avertismente, pentru: nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal, respectiv  sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrarii copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea dispozițiilor legale privind activitatea cu ucenici  și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete. De asemenea, în domeniul SSM au fost verificați 36 de agenți economici și au fost aplicate 29 de avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; neefectuarea controlului medical la angajare sau periodic și lipsa în fișa postului a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Leave a Comment