În atenția contribuabililor obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale

Având în vedere prevederile legale în vigoare, operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat) au următoarele obligații:
A. Conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale deținute (denumite în continuare A.M.E.F.), la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale
Conectarea A.M.E.F. la sistemul informatic național se realizează efectiv la momentul transmiterii cu succes a Raportului fiscal Z, motiv pentru care este necesară colaborarea cu tehnicienii de service.
B. Asigurarea transmiterii datelor fiscale de către A.M.E.F. la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare
În situațiile în care:
– conexiunea la internet este temporar indisponibilă;
– lipsesc mijloace de conexiune la internet la adresa unde este instalat sau utilizat A.M.E.F.;
– datele nu au putut fi transmise pe canalul de comunicații online,
se asigură transmiterea acestora utilizând un mediu de stocare extern, astfel cum este prevăzut la art. 6 din Anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, fișierele/rapoartele Z lipsă (netransmise) se vor transmite prin intermediul declarației A4200 până la data de 20 a lunii următoare.
C. Informarea organului fiscal privind neutilizarea A.M.E.F. – Declarația F4109.
În situațiile în care există A.M.E.F. neutilizate în nici o zi din perioada de raportare (lună) se va depune „Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” formular F4109, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit Procedurii ce face parte din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018.
D. Informarea organului fiscal privind schimbările intervenite în situația A.M.E.F.
Ori de câte ori intervin schimbări prvind situația A.M.E.F., utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea în format electronic a notificării F4105, anexând documentele probatoare cu privire la situația apărută.
Transmiterea acesteia se realizează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia, asftel cum este prevăzut la pct. 8 alin. (4) coroborat cu pct. 6 din Anexa nr. 2 la Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 .
Reamintim si faptul ca, incepând cu data de 01.03.2022 cererile de atribuire a numarului unic de identificare pentru aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate, se transmit exclusiv prin SPV, prin intermediul formularului C801, cu atasarea documentelor obligatorii specificate la art. 61 alin (1) din HG nr. 479/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului privind deschiderea punctului de lucru, care va fi obtinut de organul fiscal in conditiile legii.
Documentul în format PDF se va transmite prin intermediul secţiunii Depunere documente din cadrul contului de SPV al operatorului economic – NU prin intermediul Formularului de contact, iar certificatul se emite automat prin SPV.
Mai multe informaţii puteţi obţine:
– pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro;
– telefonic, la numărul 031.403.91.60;
– la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

M. S.

3 Thoughts to “În atenția contribuabililor obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale”

  1. […] Având în vedere prevederile legale în vigoare, operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat) au următoarele obligații: A. Conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale deținute (denumite în continuare A.M.E.F.), la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale Conectarea A.M.E.F. la sistemul informatic național se realizează efectiv la momentul transmiterii cu succes a Raportului fiscal Z, motiv pentru care este necesară colaborarea cu tehnicienii de service. B. Asigurarea transmiterii datelor fiscale de către A.M.E.F. la sistemul informatic național de supraveghere… Citeste mai mult […]

  2. […] Având în vedere prevederile legale în vigoare, operatorii economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat) au următoarele obligații: A. Conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale deținute (denumite în continuare A.M.E.F.), la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale Conectarea A.M.E.F. la sistemul informatic național se realizează efectiv la momentul transmiterii cu succes a Raportului fiscal Z, motiv pentru care este necesară colaborarea cu tehnicienii de service. B. Asigurarea transmiterii datelor fiscale de către A.M.E.F.  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment