Îmbunătățiri cu complicații

Nu știu de ce, de câte ori se încearcă o îmbunătățire a unei măsuri luate de către guvern, parcă mai mult complicăm lucrurile, astfel că intenția inițială ajunge să fie pusă în practică ciuntit sau beneficiarii măsurii respective renunță să mai beneficieze de ea, pur și simplu. Astfel, conform proiectului de lege, faimos deja, privind modificarea Codului Fiscal, se propune la pct. 15 și 16 următoarele:
,,15. La articolul 118, partea introductivă și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a), pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:
b)venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, cu excepția diferenței de contribuție de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 174 alin. (5).”
16. La articolul 118, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2^1) – (2^4) cu următorul cuprins:
”(2^1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a^1), pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:
a)venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;
b)venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii”.
Partea pozitivă a modificării este aceea că, spre deosebire de situația prezentă, se poate deduce la stabilirea venitului net impozabil pentru activitățile independente (PFA, II, IF) și contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS pe scurt, contribuția la pensie (CAS) se putea deduce și până acum. Pentru pct.16, noutatea este că se poate deduce CAS pentru veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală. Când să te bucuri că, în sfârșit, nu vei mai plăti impozit pe ceva ce ai plătit deja, CAS și CASS, vin precizările că deductibilitatea acestor cheltuieli este condiționată de niște ponderi, astfel:
,,(2^2) Contribuția de asigurări sociale deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) și alin. (2^1) lit. b) se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 148 alin. (4);
(2^3) Contribuția de asigurări sociale de sănătate deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 170 alin. (1).
(2^4) Nivelul contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate deductibile potrivit alin. (2) lit. b), respectiv alin. (2^1) lit. b) nu poate depăși nivelul venitului net anual recalculat.”
Păi, ce facem? Trebuie să folosim algoritmi, ecuații de gradul 4, derivate sau integrale, ca să calculăm un impozit? Simplitatea este foarte importantă în cheia conformării voluntare! Ce s-a plătit este deductibil, altfel se va ajunge, în unele cazuri, să se vină cu bani de acasă, ori impozitarea trebuie făcută pe ceea ce ai încasat, nu pe ceea ce rezultă din tot felul de calcule. Știm de unde vin aceste calcule, dar dacă se dorește să se încaseze mai mult la sănătate și pensie, cota să se aplice la veniturile reale pentru activitățile independente, cu plafoanele stabilite maximal, să zicem, dar nu la tot felul de plafoane intermediare care apoi ne obligă la niște artificii greu de aplicat.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro

One Thought to “Îmbunătățiri cu complicații”

  1. […] Nu știu de ce, de câte ori se încearcă o îmbunătățire a unei măsuri luate de către guvern, parcă mai mult complicăm lucrurile, astfel că intenția inițială ajunge să fie pusă în practică ciuntit sau beneficiarii măsurii respective renunță să mai beneficieze de ea, pur și simplu. Astfel, conform proiectului de lege, faimos deja, privind modificarea Codului Fiscal, se propune la pct. 15 și 16 următoarele: ,,15. La articolul 118, partea introductivă și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(2) Pentru veniturile prevăzute la… Citeste mai mult […]

Leave a Comment