Informații de ultimă oră de la Casa de Pensii: asigurarea în sistemul unitar de pensii

Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj aduce la cunoștința persoanelor interesate câteva precizări legislative importante privind asigurarea în sistemul unitar de pensii.

Astfel, persoanele care vor să se asigure în baza unui contract de asigurare socială, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, trebuie să știe faptul că în Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1485/16 mai 2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii.

Reprezentanții CJP Sălaj subliniază faptul că, potrivit dispozițiilor art. IV din OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică și completează art. 36 din Legea nr. 263/2010, începând din 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații pe bază de contract de asigurări sociale, pe anul 2018, nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.900 lei. În aceste condiții, începând din 1 aprilie 2018, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 475 lei/lună (1.900 lei X 25% = 475 lei).

Leave a Comment