Finanțele au elaborat cartea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice verificate fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat Cartea drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale.
Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal central avand ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală”, precizează Fiscul sălăjean. Printre drepturile persoanei verificate se numără cel de a fi anunţată de verificare, de a solicita o amanare, de alege să fie verificată la domiciliu sau la sediul persoanei desemnate să o reprezinte, dreptul de a contesta rezultatele verificării. Obligaţiile persoanei verificate constau în a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal, obligaţia de a coopera cu organul fiscal, de a furniza informaţii, de a prezenta înscrisuri, de a permite efectuarea constatărilor la faţa locului, de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

Leave a Comment