Direcția de Statistică informează că salariile sunt în creștere. Salariul ”mediu” din statisticile oficiale – un vis

Câștigul salarial mediu brut a ajuns în luna martie a acestui an la 5.386 de lei, în creștere cu 143 de lei lei (+2,7 la sută) față de luna februarie. Cel puțin asta indică cel mai recent raport emis de Direcția Județeană de Statistică Sălaj. Potrivit sursei citate, câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.294 lei, în creştere față de luna precedentă cu 92 de lei, respectiv cu 2,9 la sută. Valoarea cea  mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, 8.289 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante – 1.605 de lei.

Creșterile salariale – generate de prime trimestriale, anuale și performanțe

Astfel, în luna martie 2020, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut față de luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna martie 2020, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: activități de asigurări, reasigurări  şi ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale (+20,9 la sută); fabricarea produselor din tutun (+18,3 la sută); extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (+15,3 la sută); intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii (+14,7 la sută); fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+14,3 la sută); fabricarea băuturilor (+13,0 la sută); fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obtinute din prelucrarea țițeiului (+12,8 la sută); activități de servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice (+10,7 la sută).

Leave a Comment