Din 1 august, TVA de 9 la sută în agricultură

Vești bune pentru sectorul agricol: din 1 august 2016 se aplică noua cotă redusă de TVA de 9 la sută pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.
Aplicarea cotei reduse de TVA de 9 la sută pentru sectorul agricol este prevazută prin OUG 32/2016 care modifică în acest sens Codul fiscal. Atenție însă! Cota redusă de TVA de 9 la sută devine aplicabilă pentru livrările de bunuri și pentru prestările de servicii declanșate după data de 1 august 2016.
În plus, legislația în vigoare stabilește că în cazul bunurilor livrate în baza unui contract de consignație se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi.
Pentru operațiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății.
În cazul în care se utilizează metoda prețului cu amănuntul pentru evaluarea stocurilor pentru mărfurile aflate în stoc în 1 august se va produce astfel: fie se reduce prețul de vânzare ca urmare a reducerii cotei de TVA de la 20 la sută la 9 la sută, fie se menține prețul de vânzare și se modifică adaosul comercial.

Alte articole

One Thought to “Din 1 august, TVA de 9 la sută în agricultură”

  1. Tăunu

    Reducerea TVA a fost un mare fâs, diferenţele au intrat în buzunarul patronilor hrăpăreţi şi nu al comsumatorilor. Trebuie, de urgenţă, mărit TVA înapoi !

Leave a Comment