Conformarea voluntară, soluția pentru creșterea veniturilor bugetare în PIB

Ponderea veniturilor bugetare în PIB a ajuns în România să fie de aproximativ 26%, comparativ cu o media a U.E. de peste 40%. Cum s-a ajuns aici? Cei mai mulți pun acest lucru pe seama evaziunii fiscale, și ca atare văd în reducerea acesteia soluția creșterii veniturilor la buget. Problema, în opinia mea, este că se pune accent doar pe mijloacele de control pentru reducerea evaziunii fiscale și mai puțin pe conformarea voluntară. Sigur, este și aceasta o soluție, dar cred că o soluție mai eficientă, coroborată cu un control mai eficient, este aceea a conformării voluntare. Totuși, procentul de 26% ar trebui analizat și în corelare cu nivelul impozitelor și taxelor din România, comparativ cu cele din U.E. În România, nivelul de impozitare nu se poate spune că este excesiv, cu referire la impozitarea companiilor, a capitalului, dar este mare pe veniturile de muncă, ajungând la un nivel de 43-44% din venitul brut (incluzând și contribuțiile sociale), angajat și angajator. Dar și aici, nivelul de impozitare a veniturilor din muncă este mai mare în România decât în U.E. dacă ne referim la salariile mici, pentru că la salariile medii și mari, în majoritatea covârșitoare ale țărilor membre U.E., impozitele sunt mai mari, deoarece se aplică impozitul progresiv, nu cotă unică ca și în România.
Revenind la subiect, soluția cea mai eficientă este conformarea voluntară, care, desigur, nu va fi 100%, dar ar putea crește nivelul de colectare a veniturilor la buget, costurile ar fi mult mai mici pentru colectarea acestora decât creșterea aparatului de control în vederea sporirii veniturilor bugetare, de exemplu. Sigur, digitalizarea are un rol foarte important, iar cele două, digitalizarea și conformarea voluntară, sunt cheia. Problema mare, însă, privitor la conformarea voluntară este următoarea: cetățeanul trebuie să simtă că este tratat corect de către stat! Dacă acest lucru nu se întâmplă, gradul de conformare voluntară este foarte mic. Atâta vreme cât contribuabilii, persoane fizice și juridice, nu simt că sunt tratați corect de către stat, cât timp există tot felul de exceptați, speciali etc., când găsim tot felul de motivații pentru acești exceptați, de genul că nu sunt sume mari alocate pentru excepții, că impactul bugetar nu este mare etc., nu vom avea un grad de colectare a veniturilor bugetare la nivelul U.E. Problema este de principiu, de corectitudine, de dreptate, de tratare egală a cetățenilor, nu de cât de mare este nedreptatea!
Alexandru Tamba, UGIR Sălaj

One Thought to “Conformarea voluntară, soluția pentru creșterea veniturilor bugetare în PIB”

  1. […] Ponderea veniturilor bugetare în PIB a ajuns în România să fie de aproximativ 26%, comparativ cu o media a U.E. de peste 40%. Cum s-a ajuns aici? Cei mai mulți pun acest lucru pe seama evaziunii fiscale, și ca atare văd în reducerea acesteia soluția creșterii veniturilor la buget. Problema, în opinia mea, este că se pune accent doar pe mijloacele de control pentru reducerea evaziunii fiscale și mai puțin pe conformarea voluntară. Sigur, este și aceasta o soluție, dar cred că o soluție mai eficientă, coroborată cu un control… Citeste mai mult […]

Leave a Comment