Comunicat de presă

Data: 29.09.2020

”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2”

Unitatea administrativ teritoriala, ORASUL JIBOU, cu sediul social in Oras Jibou, România, Str. PTA 1 DECEMBRIE 1918 nr. 16, judetul Salaj, cod postal 455200, deruleaza incepand cu data de 08.03.2019, proiectul <<”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2”>>, cod SMIS 116945, finantat prin : REGIO-Programului Operational Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Valoarea totală a proiectului este de 2.071.680,93 lei.  Asistenţa financiară nerambursabilă este de 832.681,43 lei, din care 707.779,22 lei contribuţie FEDR şi 124.902,21 lei contribuţie naţională.

Data de inceput a proiectului: 15.03.2017

Data de finalizare a proiectului : 31.12.2020

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST, Județ : Salaj, Localitate de implementare proiect : Jibou, str. Garoafelor, bl. O1 si O2

Obiective:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficienei energetice în cladirile rezidentiale din Orasul Jibou.

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea termica si energetica a blocurilor de locuinte O1 si O2 situate in str. Garoafelor din Orasul Jibou, Judetul Salaj.

Leave a Comment