Comunicat de presă

Data: 09.03.2020

Grădinița cu program prelungit nr. 5 din Zalău – proiect pentru dezvoltarea şi creşterea calităţii infrastructurii de educaţie pre-școlară

În data de 30.12.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 5032 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar «Grădiniţa cu program prelungit Nr. 5» din municipiul Zalău”, Cod SMIS Proiect: 124161. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritate de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale pentru asigurarea accesului la educaţie timpurie şi creşterea calităţii infrastructurii de educaţie în municipiul Zalău. Obiectivele specifice ale proiectului se referă la lucrări de modernizare şi echipare a clădirii existente şi extinderea prin realizarea unei clădiri noi, respectiv amenajarea şi dotarea tuturor spaţiilor.
Rezultatele vizate de acest proiect vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice pentru aproximativ 114 copii preşcolari din municipiul Zalău şi favorizarea accesului la educaţie pentru această grupă de vârstă.
Durata de implementare a proiectului este de 82 de luni respectiv între data 18.11.2015 şi data finalizării proiectului: 30.06.2021, din care 18 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de 4.521.218,80 lei, din care valoarea de 1.683.558,15 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 257.590,41 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 2.580.070,24 lei reprezintă contribuția locală.
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Pop Angelica, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro și Diana Breban purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

UE

Leave a Comment