Comunicat de presă

Data publicării: 14 Mai 2019

Lansare proiect
“Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Instituția Prefectului – Județul Sălaj, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3170/23.11.2018, pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”.
Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depașită moral, într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică. Prin implementarea proiectului se realizează: anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare şi a unui sistem de management energetic integrat (BMS), având ca rezultat reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și folosirea în proporție de peste 15% a energiei obținute din surse regenerabile.
Valoarea totală a proiectului: 24.263.129,68 lei
Valoarea totală eligibilă: 21.695.819,16 lei, din care:
– 3.254.372,87 lei contribuție proprie (15%)
– 18.441.446,29 lei finanțare totală nerambursabilă
Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă): 2.567.310,52 lei
Grupul țintă al proiectului:
Beneficiari direcți: un număr de 186 de angajați ai instituțiilor care îsi desfasoara activitatea în Palatul Administrativ Zalău precum și cetățenii și persoanele juridice, beneficiari ai serviciilor publice ale instituțiilor ocupante.
Beneficiari indirecți: toți furnizorii implicați în procesul de asigurare a utilităților pentru clădire precum și cetățenii din județul Sălaj. Îmbunătățind calitatea aerului, prin folosirea de surse regenerabile și mai puțin poluante, se vor înregistra valori adecvate pentru protecția sănătății umane. Se vor îmbunătății serviciile oferite cetățenilor, iar reamenajarea rampei pentru persoanele cu dizabilități va fi de un real ajutor. Pe de alta parte, prin reducerea costurilor de întreținere a clădirii, sumele alocate acestei categorii de cheltuieli, vor putea fi utilizate în alte scopuri, în folosul cetățenilor.
Perioada de implementare a proiectului: 48 luni începând cu data de 23.11.2018 până la 30.11.2022
COD MYSMIS: 115460

Leave a Comment