Comunicat de presă

DATA : 25 FEBRUARIE 2019

Anunț de final de proiect

“Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA

CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje”

 

Beneficiarul S.C. TRIXERA CONSTRUCT DFD S.R.L. anunta finalizarea activitatilor proiectului: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje”, cod SMIS 113573 finantat prin: Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, derulat incepand cu data 22.06.2018, in localitatea Zalau, judetul Salaj, in baza contractului de finantare nr. 2464/22.06.2018.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului, sunt concretizate in primul rand in utilajele noi si performante: o instalatie semi-mobila pentru fabricarea betonului, un buldoexcavator si un generator fotovoltaic mobil, ce vor fi utilizate in activitatea de fabricare a betonului.

Ca urmare a achizitionarii noilor utilaje, au fost create 5 locuri noi de munca, din care unul ocupat de persoane din categoriile defavorizate.

Datorita noii activitati a societatii, s-au creat 5 locuri noi de munca, vor creste contributiile firmei la bugetul local (impozite utilaje) si la bugetul de stat (contributii angajati), se va reduce gradul de poluare.

In desfasurarea activitatii sale, societatea TRIXERA CONSTRUCT DFD, va promova principiile privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor

 

Proiectul „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje” a vut ca si obiectiv general:  Creșterea competitivității microîntreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL.

Valoarea totală a proiectului : 1346315.12 lei

Valoare finantare nerambursabila: 894445.57 lei, din care FEDR 760278.73 lei

 

 

S.C. TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL

Date de contact:

Florin-Dorin Damsa – administrator

Telefon: 0756-036387

E-mail: florin.damsa84@gmail.com

 

 

 

Leave a Comment