Comunicat de presă

Data:  7 decembrie 2018

Anunț de începere implementare proiect

“MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0”

 

S.C. COLOR PRINT  S.R.L.  anunță , începerea activităților proiectului  cu titlul  : MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0.”.,  cod SMIS   116677 , ce va fi derulat în localitatea Zalau , județul Salaj.

S.C.  COLOR PRINT  S.R.L., in calitate de beneficiar, a semnat la data de 01.11.2018, contractual de finantare cu nr. 3408.

Proiectul cu titlul “MODERNIZARE TIPOGRAFIA COLOR PRINT 2.0”, este finantat prin programul  : Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Numele Autorității de Management : “Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice

Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest”

Activitatile proiectului vor incepe la data semnarii contractului de finantare, respectiv  01.11.2018 si se vor incheia la data de 30.06.2019

Valoarea totală a proiectului  este de  4,749,455.83 lei, din care,  valoarea finanțării nerambursabile  3,995,954.42 lei

Obiectivul general al proiectului este : Obiectivul general este EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A  INTREPRINDERII COLOR PRINT SRL.

Date de contact :

Persoana de contact : MAJOR ISTVAN -administrator

Telefon: 0744664419

E-mail : colorprint.zalau@yahoo.com

Leave a Comment