COMUNICAT DE PRESĂ

 Data  19 octombrie 2018

 

Liceul Reformat Wesselényi din municipiul Zalău

va deveni mai eficient energetic

 

Municipiul Zalău a demarat implementarea proiectuluiCreșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselényi’ din municipiul Zalău”, cod Mysmis 110346, prin semnarea contractului de finanțare 3.013/17.09.2018. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Durata implementării proiectului este de 30 de luni de la data semnării contractului de finanțare. Perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Valoarea totală a proiectului este de 4.346.317,59 lei. Din aceasta, contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională este de 2.120.232,86 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 324.270,90 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 1.901.813,83 lei.

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale și de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane. Printre rezultatele așteptate se numără și asigurarea unui procent de min. 10% din necesarul de energie din surse regenerabile. La finalizarea proiectului, cei peste 550 elevi și cadre didactice ale Liceului Reformat Wesselényi din Zalău vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru derularea actului educațional.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Marius Chiș, manager de proiect, chismarius@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

Alte articole

Leave a Comment