Comunicat de presă

Data 1 octombrie 2018

 Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din Municipiul Zalău

 

În data de 9 august 2018, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanţare pentru proiectulCreșterea eficienţei energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din Municipiul Zalău”, cod SMIS 110451. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest.

 

Durata implementării proiectului este de 31 luni de la data semnării contractului de finanţare, din care 18 luni reprezintă perioada de execuţie a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 6.924.704,46 lei. Din aceasta, contribuţia de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.692.348,95 lei, contribuţia de la bugetul de stat este de 564.712,20 lei, iar contribuţia de la bugetul local este de 2.667.643,31 lei.

 

Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaţionale şi de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenţionale şi la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităţilor umane. Printre rezultatele aşteptate se numără şi asigurarea unui procent de min. 10% din necesarul de energie din surse regenerabile. La finalizarea proiectului, cei aproape 600 de elevi şi cadre didactice ale Liceului de Artă ”Ioan Sima” vor beneficia de condiţii îmbunătăţite pentru derularea actului educaţional.

 

Alte informaţii se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Mariana Cuibuş, manager de proiect, mcuibus@zalausj.ro, şi Cecilia Crişan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

UAT Municipiul Zalău/ www.zalausj.ro/ primaria@zalausj.ro/ tel. 0260 610550/ fax. 0260 661869

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Leave a Comment