Comunicat de presă

Data: 22 august.2018

Anunț de începere implementare proiect

“ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. NAICADIBES S.R.L.”

S.C. NAICADIBES S.R.L.  anunță , începerea activităților proiectului  cu titlul  : ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI  S.C. NAICADIBES S.R.L.”.,  cod SMIS   111271 , ce va fi derulat în localitatea Zalau , județul Salaj.

S.C. NAICADIBES S.R.L., in calitate de beneficiar, a semnat la data de 25.07.2018, contractual de finantare cu nr. 2703.

Proiectul cu titlul “ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI  S.C. NAICADIBES S.R.L.”, este finantat prin programul  : Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Numele Autorității de Management : “Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice

Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest”

Activitatile proiectului vor incepe la data semnarii contractului de finantare, respectiv  25.07.2018 si se vor incheia la data de 30.11.2018

Valoarea totală a proiectului  este de  1346214.25 lei, din care,  valoarea finanțării nerambursabile  894384.01 lei

Obiectivul general al proiectului este : Diversificarea serviciilor oferite prin achiziționarea de utilaje noi, competitive, care asigura protejarea mediului inconjurator.

Date de contact :

Persoana de contact : CHIRA ANUTA -administrator

Telefon: 0742405881

E-mail : naicadibes@yahoo.com

 

S.C. NAICADIBES S.R.L. 

 

Investim în viitorul tău ! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Comment