Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 02.02.2023

Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Sânmihaiul Almaşului”

Unitatea Administrativ Teritoriala Sânmihaiu Almaşului, cu sediul în localitatea Sânmihaiu Almaşului, nr. 432, judetul Salaj, cod postal 450160, România, anunţă demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar lntegrat în Sânmihaiu Almaşului” proiect confinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanţare nr. 8069/28.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 8 – „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE”
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – „INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂŢILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE, PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ACCESUL LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREERE, PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂŢI”

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE”

OPERAŢIUNEA B „CENTRE COMUNITARE INTEGRATE”, Cod SMIS 2014+: 155698.

Valoarea totală a proiectului este de 494.714,63 lei compusă din finanţare nerambursabilă în sumă de 477.216,66 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 340.869,09 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 136.347,57 lei), cofinanțare cheltuieli eligibile din partea beneficiarului în sumă de 9.739,17 lei și cheltuieli neeligibile inclusiv TVA 7.758,80 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 26 luni
Dată începere proiect: 01.11.2021
Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei” în comuna Dragu, județul Salaj. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin REABILITARE/MODERNIZARE / EXTINDERE/ MANSARDARE imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea reabilitată/modernizată/extinsă si dotată a Centrului Comunitar Integrat va fi functională. Astfel se eficientizează activitatile si cheltuielile dedicate serviciilor socio-medicoeducationale într-o locatie corespunzatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 – Imbunatatirea infrastructurii socio-medico-educationale prin consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare.
2. OS2 – 500 de persoane aflate în situaţii de risc care beneficiază de serviciile socio-medico-educationale oferite prin Centrul Comunitar Integrat.

 

 

2 Thoughts to “Comunicat de presă”

  1. […] Comunicat de presă Data: 02.02.2023 Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Sânmihaiul Almaşului” Unitatea Administrativ Teritoriala Sânmihaiu Almaşului, cu sediul în localitatea Sânmihaiu Almaşului, nr. 432, judetul Salaj, cod postal 450160, România, anunţă demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar lntegrat în Sânmihaiu Almaşului” proiect confinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanţare nr. 8069/28.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare…  » Mai multe detalii […]

  2. […] Comunicat de presă Data: 02.02.2023 Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Sânmihaiul Almaşului” Unitatea Administrativ Teritoriala Sânmihaiu Almaşului, cu sediul în localitatea Sânmihaiu Almaşului, nr. 432, judetul Salaj, cod postal 450160, România, anunţă demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar lntegrat în Sânmihaiu Almaşului” proiect confinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanţare nr. 8069/28.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare… Citeste mai mult […]

Leave a Comment