Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data publicării: 10 Noiembrie 2022

Finalizarea implementării proiectului

 “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Instituția Prefectului – Județul Sălaj, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3170/23.11.2018, pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”.

Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depașită moral, într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică. Prin implementarea proiectului se realizează: anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare şi a unui sistem de management energetic integrat (BMS), având ca rezultat reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și folosirea în proporție de peste 15% a energiei obținute din surse regenerabile.

Impact:

Prin finalizarea proiectului, zona centrală a municipiul Zalău dobândește un aspect urban modern. Se reduce semnificativ amprenta de CO2 prin reducerea consumurilor energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie. Mediul de lucru pentru salariații din clădire este la standarde europene.

Obiective specifice:

  1. Reducerea consumului anual de energie primară pentru Palatul Administrativ Zalău de la 1.218.076 kWh/an la începutul implementării proiectului la 310.902 kWh/an la sfârșitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
  2. Scăderea anuală a consumului specific pentru gazele cu efect de seră utilizate ca sursă de căldură pentru Palatul Administrativ Zalău de la 160,14 tone CO2/an la începutul implementării proiectului la 45,31 tone CO2/an la sfârșitul implementării proiectului, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
  3. Realizarea dotărilor necesare pentru adaptarea clădirii în vederea îndeplinirii obiectivului general

Rezultatele proiectului vor fi:

1.Consumul anual de energie primară (kwh/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 1.218.076,00 – Valoare la finalul implementării proiectului: 218.912,78

2.Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 185,76 – Valoare la finalul implementării proiectului: 18,17

3.Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

– Valoare la începutul implementării proiectului : 213,61 – Valoare la finalul implementării proiectului: 30,04

Valoarea totală a proiectului: 26.407.683,17 lei

Valoarea totală eligibilă: 21.695.819,15 lei, din care: 3.254.372,87 lei contribuție proprie (15%) și 18.441.446,28 lei finanțare totală nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă): 4.070.734,16 lei

Perioada de implementare a proiectului: 48 luni începând cu data de 23.11.2018 până la 30.11.2022

COD MYSMIS: 115460

2 Thoughts to “Comunicat de presă”

  1. […] Comunicat de presă Data publicării: 10 Noiembrie 2022 Finalizarea implementării proiectului  “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Instituția Prefectului – Județul Sălaj, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3170/23.11.2018, pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”. Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depașită moral, într-o… Citeste mai mult […]

  2. […] Comunicat de presă Data publicării: 10 Noiembrie 2022 Finalizarea implementării proiectului  “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău”   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Instituția Prefectului – Județul Sălaj, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3170/23.11.2018, pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”. Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment