Comunicat de presă

”Consolidarea capacității a unității de învățământ din localitatea Pericei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”

Cod SMIS 2014+ 145006

”Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

 02.09.2022

Comuna Pericei, în calitate de beneficiar, derulează începând cu 07.07.2022 proiectul ”Consolidarea capacității a unității de învățământ din localitatea Pericei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, Cod SMIS 2014+ 145006, confinanțat prin AM POIM/MIPE în baza contractului de finanțare nr. 1600/07.07.2022, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și Comuna Pericei.

Proiect co-finanţat din din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV2 în sistemul public de educație preuniversitară din Comuna Pericei. Acesta se va realiza prin utilizarea măștilor de protecție medicale cât si prin termoscanarea persoanelor care intra în Școala Gimnazială nr.1 Pericei cu termoscanner cu recunoaștere facială, cu termoscanner de mâna, respectiv prin utilizarea de soluții dezinfectante, mănuși, covorașe dezinfectante, aceste ustensile ajutând la prevenirea raspândirii infecției cu SARS-COV2, conducând la creșterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Achiziția acestor dotări contribuie la realizarea indicatorului de rezultat al programului 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, având în vedere că măștile de protecție medicale sunt recomandate ca mijloc de ținere sub control a infecției la sursă în cazul persoanelor simptomatice, având scopul de a preveni raspândirea picăturilor de secreții respiratorii produse prin tuse sau strănut. S-a demonstrat că folosirea măștilor medicale ca mijloc de ținere sub control a infecției la sursă reduce eliberarea picăturilor de secreții respiratorii purtătoare de virusuri respiratorii, de asemenea utilizarea mănușilor cât și a soluțiilor dezinfectante sunt recomandate pentru reducerea transmiterii COVID19. Achiziția termoscannerelor contribuie la identificarea persoanelor posibil infectate oferindu-ne posibilitatea acționarii prompte și astfel pot fi reduse sau chiar prevenite șansele de infectare a altor persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultatele așteptate):

  1. Obiectivul specific al proiectului constă în dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Pericei cu produse/dispozitive medicale și echipamente de protecție astfel încât orele de predare din timpul activităților didactice să se poată desfășura în condiții de siguranță pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.
  2. Asigurarea vizibilității investiției prin acțiuni de informare și publicitate cu respectarea prevederilor MIV 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 103.889,14 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 103.889,14 lei cu TVA
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 0,00 lei.

Proiectul se implementează de către beneficiarul Comuna Pericei reprezentată legal de către Boncidai Csaba în calitate de Primar. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv începând cu 1 iulie 2022 până la 30 iunie 2023.

Date de contact:

Comuna Pericei, cu sediul în localitatea Pericei,

Str. Apei, Nr. 239, judeţul Sălaj, România

Tel.: 0260 672 701

E-mail: periceisj@gmail.com

One Thought to “Comunicat de presă”

  1. […] ”Consolidarea capacității a unității de învățământ din localitatea Pericei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” Cod SMIS 2014+ 145006 ”Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”  02.09.2022 Comuna Pericei, în calitate de beneficiar, derulează începând cu 07.07.2022 proiectul ”Consolidarea capacității a unității de învățământ din localitatea Pericei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, Cod SMIS 2014+ 145006, confinanțat prin AM POIM/MIPE în baza contractului de finanțare nr.  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment