Comunicat de presă

Data 27 iulie 2022

 

Finalizarea proiectului ”Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 la Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău”

 

Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău, în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului ”Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 la Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău” cod SMIS 2014+ 143272, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 (POIM),  Axa prioritară 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU, Operațiunea 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Scopul proiectului a fost achiziționarea de echipamente și materiale de protecție sanitară de strictă necesitate, precum: măști, mănuși, dezinfectanți, care au contribuit la limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației locale.

 

Ca rezultat al proiectului, două unități de învământ preuniversitar din municipiul Zalău au fost sprijinite în gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2 prin asigurarea infrastructurii funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minimă. Rezultatele imediate ale proiectului, respectiv echipamentele și materialele achiziționate, au asigurat de fapt realizarea unor rezultate/obiective pe termen mediu și lung: participarea tuturor copiilor la sistemul de educație. Modul de gestionare al proiectului poate fi transferat la nivel de bune practici în cadrul strategiilor, astfel încât să existe direcții mai clare de gestiune a posibilelor epidemii și pandemii.

 

Valoare totală proiect: 19.741,51 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din RECT-EU 19.741,51 lei.

Data începerii proiectului 01.11.2020, data finalizării 31.08.2022 Cod SMIS 143272.

Datele de contact ale beneficiarului: Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău, str.Simion Bărnuțiu, nr. 43, tel./fax.: 0260-616890,

e-mail:gradinita8_zalau@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

One Thought to “Comunicat de presă”

Leave a Comment