Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 18 ianuarie 2022

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA LICEUL ORTODOX ”SF. NICOLAE” DIN MUNICIPIUL ZALĂU

În data de 29 august 2018, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox ”Sf. Nicolae” din municipiul Zalău”, cod Mysmis 110855. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Obiectivul proiectului a fost creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, reducerea consumului de energie din surse convenționale și reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane.

Rezultatele atinse prin implementarea proiectului și confirmate prin auditul energetic la finalizarea lucrărilor sunt: reducerea consumului anual de energie primară de la 324,71 kwh/mp/an la 63,68 kwh/mp/an, reducerea emisiilor de CO2 de la 115,91 tone/an la 24,38 tone/an, utilizarea surselor regenerabile (valoarea consumului de energie din surse regenerabile este de 14,52 kwh/mp/an). Lucrările realizate au constat în termoizolarea fațadelor (parte vitrată și opacă), termoizolarea și repararea șarpantei, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice, modernizări ale spațiilor interioare, instalare panouri solare și panouri fotovoltaice, asigurare utilități, alte lucrări necesare. Beneficiarii finali ai investiției sunt cei 242 elevi și 36 cadre didactice și personal auxiliar. La nivel local și regional, investiția contribuie la reducerea emisiilor de CO2. Valoarea totală a investiției este de 3.957.072,37 lei, din care 1.464.564,00 lei Fondul European de Dezvoltare Regională, 223.992,14 lei bugetul național și 2.268.516,23 lei contribuția locală.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Dănuț-Cosmin Curea, manager de proiect și Cristian Bîrjac, purtător de cuvânt, cristianbirjac@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment