COMUNICAT DE PRESĂ

289/24.05.2021

Comunicat de presa finalizare proiect

Societatea EURO-ACTIV SRL, cu sediul in localitatea Zalau, Bdul Mihai Viteazul, nr.53/A, judet Salaj înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J31/449/1991, CUI/CIF 677289 anunta finalizarea implemantarii proiectului cu titlul ”Relansare activitate economica in contextul crizei COVID-19” proiect cu nr. RUE 1902 din 24.12.2020 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul a avut ca si obiectiv sprijinirea SC EURO-ACTIV SRL, in vederea depasirii efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținereanumărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Valoarea totala proiectului (RON): 834.813,75

Valoare grant (RON): 725.925,00

Valoare cofinanțare (RON): 108.888,75

Durata implementarii proiectului: maxim 180 zile calculate din momentul incasarii grantului.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionala prin ProgramulOperațional Competitivitate 2014-2020.

Informatii suplimentare despre acest proiect se pot obtine la sediul societatii din Municipiul Zalau, Bdul Mihai Viteazul, nr. 53/A, judetul SALAj, la telefon 0744- 207566, sau e-mail: office@bitum.ro, persoana de contact RUS DUMITRU – Administrator.

Leave a Comment