Comunicat de presă

Data: 2.03.2021

”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2”

 

Unitatea administrativ teritoriala, ORASUL JIBOU, cu sediul social in Oras Jibou, România, Str. PTA 1 DECEMBRIE 1918 nr. 16, judetul Salaj, cod postal 455200, a derulat incepand cu data de 08.03.2019, proiectul <<”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2”>>, cod SMIS 116945, finantat prin : REGIO-Programului Operational Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Valoarea totală a proiectului este de 2.071.680,93 lei.  Asistenţa financiară nerambursabilă este de 832.681,43 lei, din care 707.779,22 lei contribuţie FEDR şi 124.902,21 lei contribuţie naţională.

Data de inceput a proiectului: 15.03.2017

Data de finalizare a proiectului : 28.02.2021

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare: NORD-VEST, Județ : Salaj, Localitate de implementare proiect : Jibou, str. Garoafelor, bl. O1 si O2.

Obiectivele proiectului au fost:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale din Orasul Jibou.

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea termica si energetica a blocurilor de locuinte O1 si O2 situate in str. Garoafelor din Orasul Jibou, Judetul Salaj.

Implementarea proiectului <<”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2”>> , cod SMIS 116945, a condus la Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte O1 si O2 din Jibou, precum si la cresterea gradului de confort pentru 80 de gospodarii. Astfel, implementarea proiectului a dus la reducerea consumurilor de energie si contribuie la prevenirea poluarii.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

Adresã: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 16, jud.ãlaj, cod 455200  CF  4494926

 Telefon: 0260/644558,  Telex/Fax: 0260/641300,

E-mail : primaria_jibou@yahoo.com   Web : www.primariajibou.ro

Contact : REVNIC LIDIA, tel :0744891537, e-mail : primaria_jibou@yahoo.com

 

Leave a Comment