Comunicat de presă

Zalău,  02.02.2021

 

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului 

 

S.C. TRANSTALIA S.R.L, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 25.09.2018 contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului îl constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului „Construire hala reparatii masini agricole si echipamente in localitatea Simleu Silvaniei, judetul Salaj”, cod SMIS 2014+: 109802.

Proiectul este  finantat  din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Îmbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Componenta 2.1 A. Microintreprinderi

 

Valoarea totala a proiectului este de 1.061.536,84 lei din care:

  • valoarea totala eligibila este de 771.606,00 lei;
  • valoarea eligibila nerambursabila este de 615.741,59 lei (din care FEDR 523.380,35 lei, buget national 92.361,24 lei);
  • valoarea cofinantarii eligibile a benenficiarului este de 155.864,41 lei;
  • valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 289.930,84 lei.

 

Obiectivul general principal al proiectului: Dezvoltarea si cresterea competitivitatii pe piata regionala a SC TRANSTALIA SRL prin constructia unei hale de reparatii masini agricole, echipamente si utilaje agricole si introducerea de echipamente si utilaje de ultima generatie (elevator 2 coloane, masina de dejantat masini

 

 

agricole si tractoare, masina de echilibrat roti tractoare, compresor cu surub 13 bar, pistol pneumatic, presa hidro-pneumatica, dulap echipat cu 246 scule, masina sertizare furtunuri, aparat taiere furtunuri, aparat decojire furtunuri, tester diagnoza masini agricole cu adaptoare alimentare, valiza cabluri AGRI).

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. asigurarea unei hale de reparatii masini agricole, echipamente si utilaje agricole adecvate activitatilor si fluxului tehnologic
  2. diversificarea activitatilor desfasurate in cadrul firmei prin demararea unei activitati noi in domeniul serviciilor de reparatii masini agricole, echipamente si utilaje agricole
  3. acoperirea cu solutii profesionale a deficitului care exista pe piata regionala de reparatii si intretinere masini agricole, echipamente si utilaje agricole prin construirea unei hale de reparatii masini agricole, echipamente si utilaje agricole si dotarea acesteia cu elevator 2 coloane, masina de dejantat masini agricole si tractoare, masina de echilibrat roti tractoare, compresor cu surub 13 bar, pistol pneumatic, presa hidro-pneumatica, dulap echipat cu 246 scule, masina sertizare furtunuri, aparat taiere furtunuri, apparat decojire furtunuri, tester diagnoza masini agricole cu adaptoare alimentare, valiza cabluri AGRI

 

Rezultate:

  1. hala de reparatii si intretinere masini agricole, echipamente si utilaje agricole construita
  2. utilaje si echipamente tehnologice pentru reparatii si intretinere masini agricole, echipamente si utilaje agricole performante puse in functiune, respectiv (elevator 2 coloane, masina de dejantat masini agricole si tractoare, masina de echilibrat roti tractoare, compresor cu surub 13 bar, pistol pneumatic, presa hidro-pneumatica, dulap echipat cu 246 scule, masina sertizare furtunuri, aparat taiere furtunuri, aparat decojire furtunuri, tester diagnoza masini agricole cu adaptoare alimentare, valiza cabluri AGRI)
  3. personal angajat si instruit in domeniul reparatii si intretinere masini agricole, echipamente si utilaje Agricole

Impactul investitiei la nivelul localitatii

Investitia realizata are un caracter inovativ la nivel de produs: prin introducerea noilor servicii in activitatea societatii si la nivelul regiunii, la nivel de proces – ca urmare a achizitionarii testerului de diagnoza care determina imbunatatirea calitatii serviciilor prestate si reducerea timpului de prestare a acestora.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 58 luni, respectiv intre data 20.05.2016 si data 28.02.2021.

Locul de implementare: Localitatea Simleu Silvaniei, jud. Salaj

Alte articole

Leave a Comment