Comunicat de presă

                                                                                                                                                             Data: 20.01.2021

 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 şi D22 din municipiul Zalău a fost finalizată

 

Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe S18, 18, P15, M6 şi D22 din Municipiul Zalău”, Cod SMIS Proiect: 119610, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritaţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 78 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamuri, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate; închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților; termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă şi termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. Alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică au fost cele de repararea elementelor de construcție ale fațadei ce prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, lucrări pentru asigurare desfumare etc. Durata lucrărilor a fost de cca 12 luni.

Beneficiile proprietarilor celor 78 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a celor două blocuri de locuințe; scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Valoarea totală a proiectului este 2.564.793,41 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 986.899,77 lei cu TVA, contribuția bugetului național 174.158,76 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 1.388.657,58 cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Angelica Pop, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro, și Breban Diana, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment